Penderfynu ar ddyfodol cartref gofal ym Mhorthmadog

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Byddai angen buddsoddiad sylweddol i wella cyflwr cartref Hafod y Gest

Bydd cabinet Cyngor Gwynedd yn penderfynu ar ddyfodol cartref gofal ym Mhorthmadog yn ddiweddarach.

Awgrymodd adroddiad i'r cyngor y dylid cau cartref Hafod y Gest, sydd wedi bod ar agor ers y 1970au, oherwydd dirywiad yn ei gyflwr.

Mae'r cyngor wedi gaddo ceisio adleoli'r preswylwyr i safle arall cyn gynted â phosib, ond mae rhai wedi dweud bod angen gweithredu yn gynt i leihau ar yr ansicrwydd sydd yn eu hwynebu.

Bydd y cyngor hefyd yn penderfynu ar gynnig i adeiladu rhagor o gartrefi gofal hunangynhaliol ar y safle.

Dirywio

Mae'r adroddiad i'r cyngor yn dweud er bod cyflwr adeilad Hafod y Gest wedi dirywio yn sylweddol dros y blynyddoedd, nad yw safon y gofal wedi dilyn yn yr un modd.

Cafodd nifer y preswylwyr sy'n cael byw yn y cartref ei leihau o 30 i 23 oherwydd rheolau diogelwch tân, a dim ond 10 o bobl sydd yno erbyn hyn.

I gwblhau'r gwaith adeiladu, mae'r adroddiad yn nodi bod angen dros £850,000, a hynny mewn cyfnod o doriadau llym i lywodraeth leol yng Nghymru.

Oherwydd hynny mae'r awgrym wedi ei wneud na ddylid parhau i ddefnyddio Hafod y Gest fel cartref gofal preswyl.

'Angen datrysiad'

Fel rhan o'r ymgynghoriad, dywedodd preswylwyr eu bod am weld datrysiad i'r sefyllfa cyn gynted â phosib, er mwyn lleihau ar y cyfnod o ansicrwydd sy'n eu hwynebu ar hyn o bryd.

Mae preswylwyr hefyd wedi gofyn i'r cyngor ystyried effaith symud ar eu hiechyd a'r ffaith nad oes cartref gofal tebyg arall yn ardal Porthmadog.

Mae ymgyrchwyr wedi protestio yn erbyn adeiladu fflatiau hunangynhaliol yn y gorffennol, gan ddweud nad yw cartrefi hunangynhaliol yn rhoi'r un lefel o ofal i bobl.

Bydd y cabinet yn trafod y cynlluniau brynhawn Mawrth.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol