Cau ysgolion yng Ngheredigion gam yn nes

  • Cyhoeddwyd
Ysgol
Disgrifiad o’r llun,
Gall pum ysgol gynradd gau fel rhan o'r ad-drefnu

Mae cynlluniau i gau pum ysgol gynradd yng Ngheredigion wedi symud gam yn nes wedi i gabinet y cyngor benderfynu dechrau ar gyfnod o ymgynghori.

Bydd yr ymgynghoriad yn ymwneud â chau ysgolion cynradd Tregaron, Llanddewi Brefi, Dihewyd a Trefilan yn ogystal â champws Penuwch ysgol Rhos Helyg.

Mae'r cyngor yn ystyried symud y 43 o ddisgyblion o Landdewi Brefi i Ysgol Uwchradd Tregaron gan fod costau rhedeg yr ysgol yn rhy uchel.

Byddai Ysgol Tregaron yna yn cael ei droi i mewn i ysgol ar gyfer plant 3-16 oed.

'1000 yn llai'

Mae'r cyngor yn dweud bod yna 1000 yn llai o blant yng Ngheredigion nag oedd degawd yn ôl.

Mae'r cynghorydd Rhodri Evans yn gwrthwynebu'r cynlluniau.

"Mae llawer o wrthwynebiad i'r cynlluniau cau ym mhob un o'r cymunedau sy'n cael eu heffeithio," meddai.

"Ysgolion yw canol y gymuned ac os ydynt yn cau, mae'n niwed i'r gymuned.

"Mae pobl yn dod i fyw mewn cymuned oherwydd bod ysgol ac mae'r ysgol yn rhoi bywyd i'r gymuned."

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Ceredigion eu bod wedi ymrwymo i roi system addysg gynaliadwy yn ardal Tregaron.