Codi gwaharddiad cig eidion

  • Cyhoeddwyd
Cig eidionFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y gwaharddiad ar gig eidion o'r Undeb Ewropeaidd yn cael ei godi y flwyddyn nesaf

Mae undeb amaethwyr wedi croesawu'r penderfyniad i godi gwaharddiad ar gig eidion o Brydain yn yr Unol Daleithiau.

Mae'r penderfyniad gan adran amaeth yr UDA yn golygu bydd cig eidion o'r Undeb Ewropeaidd yn cael mynd i America am y tro cyntaf ers 15 mlynedd.

Cafodd y cig ei wahardd oherwydd pryderon am glefyd BSE mewn gwartheg yn y 1990au.

Bydd y gwaharddiad yn cael ei godi yn swyddogol yn gynnar y flwyddyn nesaf, ac mae undeb yr FUW wedi dweud ei fod yn hwb i'r diwydiant.

"Mae hyn yn newyddion gwych, nid yn unig i'r diwydiant cig eidion, ond i ni ffermwyr Cymreig," meddai Dafydd Roberts, cadeirydd y pwyllgor anifeiliaid, gwlân a marchnadoedd.

"Gall allforion cig eidion a chig oen i'r UDA fod werth mwy na £60m y flwyddyn ond wrth gwrs bydd yn cymryd ychydig o amser i ddangos i America ein bod yn cynhyrchu cig o safon uchel yn y wlad yma."

Dywedodd Mr Roberts bod codi'r gwaharddiad wedi bod yn un o brif amcanion yr undeb mewn cyfarfodydd blynyddol gydag adran amaeth yr UDA.

Y gobaith yw y bydd y penderfyniad yn galluogi i'r undeb greu perthynas newydd gyda phrynwyr ar draws yr Iwerydd.

"Mae angen i ni sicrhau bod ein dulliau profi cig yn cael eu hadnabod gan yr UDA, ond unwaith y bydd hynny'n digwydd rydw i'n gobeithio y bydd bobl yn America yn mwynhau cig eidion o Gymru."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol