Cefnogwyr Wrecsam yn cyfaddef ymddygiad sarhaus

  • Cyhoeddwyd
Cae Ras Wrecsam
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y cyhuddiadau'n deillio o gêm rhwng Wrecsam a Chaer ym mis Awst

Mae saith o gefnogwyr clwb pêl-droed Wrecsam wedi cael eu gwahardd rhag gwylio gemau am gyfnod o dair i bum mlynedd ar ôl cyfadde' nifer o droseddau yn ymwneud â'r drefn gyhoeddus.

Roedd chwech o'r saith diffynnydd, sydd rhwng 21 a 30 oed, wedi arddangos baner i gefnogwyr Caer a oedd yn cyfeirio at farwolaeth dau o gefnogwyr y clwb.

Roeddynt hefyd wedi cyfadde' llafarganu a gwneud arwyddion sarhaus.

Plediodd un arall yn euog o ymosod ar stiward a oedd yn gweithio yn y Cae Ras ar y diwrnod dan sylw.

Yn Llys Ynadon Wrecsam ddydd Mawrth, dywedodd y barnwr rhanbarthol Andrew Shaw fod y dynion wedi ymddwyn mewn modd "sarhaus iawn" ac roedd cynllunio'r faner wedi bod yn "weithred greulon."

Mi fydd chwech o gefnogwyr eraill a blediodd yn ddi-euog i gyhuddiadau'n ymwneud â'r drefn gyhoeddus, ac o ymosod, yn dychwelyd i'r llys ar Ragfyr 17.