Cyngor Gwynedd am gau cartre' gofal Hafod y Gest

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bydd cartref Hafod y Gest nawr yn cau yn dilyn penderfyniad y cabinet

Mae cabinet Cyngor Gwynedd wedi penderfynu cau cartref gofal ym Mhorthmadog ac adeiladu tai gofal ychwanegol yn lle.

Fe wnaethon nhw'r penderfyniad yn ystod cyfarfod ddydd Mawrth, yn dilyn cyfnod statudol o ymgynghori.

Dywed y cyngor y byddan nhw nawr yn canolbwyntio ar gefnogi'r preswylwyr, eu teuluoedd a'r staff.

Roedd adroddiad i'r cyngor wedi awgrymu y dylid cau'r cartref, sydd wedi bod yn agored ers y 1970au, oherwydd bod cyflwr yr adeilad wedi dirywio.

Mae'r cyngor wedi addo ceisio adleoli'r preswylwyr i safle arall cyn gynted â phosib, ond mae rhai wedi dweud bod angen gweithredu yn gynt i geisio osgoi ansicrwydd.

Roedd nifer y preswylwyr yn y cartref wedi gostwng o 30 i 23 oherwydd rheolau diogelwch tân, a dim ond 10 o bobl sydd yno erbyn hyn.

'Dros dro'

Dywedodd y Cynghorydd R.H. Wyn Williams, Aelod Cabinet Gofal Cyngor Gwynedd:

"Rydym yn deall fod hwn yn amser anodd i'r preswylwyr, eu teuluoedd a staff, a hoffwn eu sicrhau y byddwn yn parhau i wneud popeth o fewn ein gallu i'w cefnogi dros y misoedd nesaf.

"Er bod y gwasanaeth sy'n cael ei ddarparu gan staff Hafod y Gest yn wych, cafodd y cartref ei hun ei adeiladau fel adeilad dros dro. Dros y blynyddoedd, mae cyflwr yr adeilad wedi dirywio'n sylweddol ac yn anffodus nid yw'n opsiwn realistig i barhau â'r drefn bresennol.

"Cafodd yr holl ddewisiadau posibl eu harchwilio'n fanwl cyn dod i'r penderfyniad, a byddai unrhyw benderfyniad - naill ai cau'r cartref a chyflwyno tai gofal ychwanegol yn ei le, neu adnewyddu'r cyfleusterau presennol - yn golygu y byddai'n debygol y byddai angen symud y deg preswylydd presennol i gartref preswyl arall.

"Y cam nesaf fydd cynnal trafodaeth lawn gyda phob un o'r preswylwyr a'u teuluoedd i bennu eu dymuniadau, ac asesu eu hanghenion yn llawn er mwyn darparu gwasanaeth diogel ac addas iddynt ar gyfer y dyfodol.

"Byddwn hefyd yn cynnal trafodaethau pellach gyda'r staff yn unigol ac yn gwneud pob ymdrech i adnabod unrhyw gyfleoedd i adleoli'r unigolion a effeithir i swyddi addas eraill o fewn y Cyngor."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol