Dau draean o bobl Cymru yn ordew neu dros eu pwysau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr ymchwil wedi astudio BMI bron 10,000 o bobl yng Nghymru, Lloegr a'r Alban

Mae bron dau draean o bobl Cymru yn eu 40au cynnar dros eu pwysau neu yn ordew, yn ôl ymchwil newydd.

Mae'r astudiaeth gan Brifysgol Llundain wedi canfod bod 37% o oedolion dros eu pwysau erbyn iddyn nhw gyrraedd 42 oed, ac mae dynion yn fwy tebygol na merched o gael problem gyda'u pwysau ond yn llai tebyg o sylweddoli hynny.

Mae un o bob pedwar o ddynion (26%) a menywod (27%) yn ordew.

Bu ymchwilwyr yn astudio mynegai màs corff (BMI) bron 10,000 o bobl yng Nghymru, yr Alban a Lloegr.

Roedd dynion Cymru (46%) yn llawer mwy tebygol na merched (30%) o fod dros eu pwysau pan yn 42 oed.

Prydau parod

Dr Alice Sullivan a Matt Brown o'r brifysgol a wnaeth yr ymchwil, a dywedodd Dr Sullivan:

"Mae pobl sydd dros eu pwysau neu'r ordew yn wynebu risg uwch o lawer o broblemau iechyd, gan gynnwys clefyd y galon, diabetes a rhai mathau o ganser.

"Ond mae bod dros eich pwysau yn fwy derbyniol yn gymdeithasol o ddynion nag i ferched, ac nid yw dynion yn ymateb i negeseuon iechyd am bwysau os nad ydyn nhw'n cydnabod eu bod dros eu pwysau."

Mae'r ymchwil hefyd yn dangos bod dyfodiad prydau parod yn ffactor gan fod y ffigyrau'n ymwneud â'r genhedlaeth bresennol a gafodd eu geni tua 1970.

"Mae pobl gafodd eu geni yn 1970 wedi tyfu i fyny mewn cyfnod lle mae prydau parod wedi bod ar gael am y tro cyntaf, ac mewn cyfnod lle mae ffordd o fyw pobl wedi mynd yn llawer llai gweithgar," medd Dr Sullivan.

"Mae ein canfyddiadau yn dangos bod prydau parod, bwydydd wedi'u rhewi ac ato yn fwy poblogaidd gyda'r genhedlaeth yma."

Bydd Dr Sullivan yn cyflwyno'r canfyddiadau mewn seminar yn Llundain ddydd Iau fel rhan o Ŵyl Wyddoniaeth Gymdeithasol y Cyngor Ymchwil Cymdeithasol ac Economaidd.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol