Nathan Dyer yn bryderus am hiliaeth

  • Cyhoeddwyd
Nathan Dyer
Disgrifiad o’r llun,
Mae Nathan Dyer yn credu y dylai clybiau gael eu cosbi'n llymach mewn achosion o hiliaeth

Mae chwaraewr canol cae Abertawe Nathan Dyer wedi cyfaddef ei fod yn bryderus y bydd problem hiliaeth yn codi'i phen yn Rwsia nos Iau.

Mae'r Elyrch yn paratoi i wynebu Kuban Krasnodar yng Nghynghrair Europa wythnosau yn unig wedi i Yaya Toure o glwb Manchester City ddiodde enllib hiliol gan gefnogwyr CSKA Moscow.

Cafodd CSKA eu cosbi gan UEFA - corff rheoli pêl-droed Ewrop.

'Camau cywir'

Mae Abertawe ar frig eu grŵp yn y gystadleuaeth, ac yn gobeithio ymestyn eu mantais nos Iau, ond dywedodd Dyer:

"Rydych chi bob tro'n bryderus wrth deithio i rywle sydd ag enw drwg, ond does dim byd y gallwch chi wneud am y peth.

"Os yw e'n digwydd fe fydd yn digwydd. Rhaid dilyn y camau cywir a gobeithio bod yr awdurdodau'n delio â'r peth.

"Mae hiliaeth wedi digwydd erioed a dydw i ddim yn ei weld yn diflannu. Y cwbl fedrwn ni wneud yw parhau i gosbi'r rhai sy'n gyfrifol a gobeithio y bydd yn tawelu."

Mae Dyer wedi galw ar y dyfarnwr Robert Schorgenhofer o Awstria i gymryd y camau cywir os fydd yna ymddygiad drwg nos Iau - rhywbeth na wnaeth ddigwydd yn achos Yaya Toure yn Rwsia'n ddiweddar.

Yn ôl canllawiau UEFA fe ddylai dyfarnwyr atal gem os oes 'na achos o hiliaeth a bod neges yn cael ei chyhoeddi i gefnogwyr i roi'r gorau i'r ymddygiad.

Ni wnaeth hynny ddigwydd yn y gêm rhwng Manchester City a CSKA Moscow.

Y gosb i CSKA oedd y bydd rhan o'u stadiwm yn cael ei chau ar gyfer eu gêm nesaf, ond mae Dyer yn teimlo y dylai'r gosb fod wedi bod yn llymach.

Ychwanegodd: "Rwy'n credu y dylai'r gosb fod yn fwy llym gan y byddai'r clybiau wedyn yn gorfod cymryd cyfrifoldeb dros eu cefnogwyr."

Gallai buddugoliaeth yn erbyn Kuban nos Iau sicrhau lle Abertawe yn rownd nesaf Cynghrair Europa cyn eu dwy gêm grŵp olaf os fydd Valencia'n curo St Gallen o'r Swistir.