Caerdydd: Prifddinas Chwaraeon

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Stadiwm y Mileniwm eisoes wedi cynnal rowndiau terfynol rhai o'r campau mawr

Mae Caerdydd wedi cael ei chydnabod yn ffurfiol fel Prifddinas Chwaraeon Ewrop 2014.

Mewn cyfarfod yn Valencia yn 2011 y cyhoeddwyd mai Caerdydd oedd wedi dod i'r brig gan Gymdeithas Prifddinasoedd Chwaraeon Ewrop (ACES).

Bu tîm o gynrychiolwyr yn y ddinas yn cynnal archwiliad wedi i Gaerdydd wneud cais am y teitl mawreddog. Yn ystod eu hymweliad aeth y cynrychiolwyr i weld rhai o adnoddau chwaraeon y ddinas gan gynnwys canolfan chwaraeon dŵr a Stadiwm Dinas Caerdydd.

Mae'r teitl yn cydnabod ymrwymiad y ddinas i ddarparu chwaraeon fel gweithgaredd gymdeithasol sy'n defnyddio chwaraeon i wella safon bywyd a lles ei thrigolion.

Mewn seremoni yn senedd Ewrop ym Mrwsel nos Fercher fe gafodd baner Prifddinas Chwaraeon Ewrop ei throsglwyddo'n ffurfiol i Gaerdydd i ddechrau blwyddyn o ddigwyddiadau.

Yn eu plith fe fydd cystadleuaeth bêl-droed Cwpan Undod ar gyfer timau LGBT (lesbiaid, hoywon, deurywiol a thrawsrywiol) yn cael ei gynnal gan dîm Dreigiau Caerdydd.

Mae'r Aelod Senedd Ewrop Llafur Derek Vaughan yn dweud ei fod yn gobeithio y bydd yr achlysur yn rhoi hwb i dwristiaeth yng Nghaerdydd ac yn cynyddu'r nifer o bobl yn y ddinas sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon.

Dywedodd cyfarwyddwr chwaraeon Cyngor Caerdydd, Chris Hespe, ei fod yn disgwyl y bydd y ddinas yn cynnal llawer mwy o ddigwyddiadau chwaraeon mawr yn y dyfodol.

Eisoes mae Caerdydd wedi cynnal rhan o gyfres criced y lludw rhwng Lloegr ac Awstralia, rownd derfynol Cwpan yr FA a Chwpan Rygbi'r Byd a rhai o gystadlaethau Gemau Olympaidd a Pharalympaidd Llundain 2012.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol