Gyrrwr lori wedi marw ar yr A40

Cyhoeddwyd

Mae gyrrwr lori wedi marw ar yr A40 yn Sir Fynwy.

Cafodd y ffordd ei chau i'r ddau gyfeiriad oherwydd y gwrthdrawiad.

Gadawodd y lori'r ffordd ar y lôn tua'r gogledd ger Gorsaf Betrol Rhaglan.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw am 11:10am fore Iau.

Cyrhaeddodd criw o ddiffoddwyr o'r Malpas, Casnewydd, dau griw o Drefynwy, ambiwlans ac ambiwlans awyr.

Mae'r gwrthdrawiad wedi effeithio ar ran o'r ffordd rhwng yr A449 (Rhaglan) a'r B4293 (Cinderhill Street).