36 o achosion y frech goch

  • Cyhoeddwyd
Brechu yn Abertawe
Disgrifiad o’r llun,
Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn annog rhieni i roi'r brechlyn MMR i'w plant

Mae nifer achosion y frech goch yn ardal Abertawe a Chastell-nedd wedi cynyddu i 36.

Ers dechrau Hydref mae'r achosion i gyd wedi bod ac maen nhw'n effeithio ar bedair ysgol yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg.

Yn ôl Iechyd Cyhoeddus Cymru, mae nifer o blant a phobl ifanc wedi dal y clefyd oddi wrth gyd-ddisgyblion.

Mae'r corff yn rhybuddio rhieni i gadw eu plant gartre' os oes ganddyn nhw'r symptomau ac yn dweud ei bod hi'n bwysig bod pawb yn cael y ddau frechlyn MMR.

Mi fydd sesiynau brechu mewn ysgolion lle mae nifer o blant heb eu brechu ac achosion o'r frech goch wedi bod.

1,200

Ychydig fisoedd yn ôl mi oedd yr afiechyd wedi lledu ar draws yr ardal a'r cyfanswm oedd 1,200 o achosion.

Mi gafodd 70,000 y brechlyn MMR yr adeg hynny ond mae 30,000 o blant a phobl ifanc rhwng 10 a 18 oed sydd dal heb gael eu brechu.

Dywedodd Dr Jorg Hoffmann o Iechyd Cyhoeddus Cymru: "Rydyn ni yn rhwystredig am fod mwy o achosion o'r frech goch yn yr ardal a hynny yn fuan wedi iddi ledaenu yn gynharach eleni.

"Rydyn ni yn awyddus iawn ein bod ni yn rhoi stop ar hyn cyn ein bod ni yn wynebu sefyllfa lle mae plant yn gorfod mynd i'r ysbyty neu yn cael eu heffeithio neu farw o'r afiechyd.

"Yr unig ffordd i wneud hyn ydy trwy frechu. Dwi'n annog rhieni sydd ddim wedi rhoi'r ddwy ddos MMR i'w plant i gysylltu gyda'u meddyg teulu yn syth i drefnu hyn."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol