Tân Hwlffordd: achub dau

  • Cyhoeddwyd

Mae ymchwiliad wedi dechrau yn dilyn tân yn Hwlffordd fore Gwener.

Dechreuodd y tân wrth ddrws tŷ ar Bank Row tua 6.45am.

Dywedodd Heddlu Dyfed Powys fod dau wedi cael eu hachub ychydig cyn i ddiffoddwyr tân gyrraedd y safle.

Cafodd y ddau eu cludo i'r ysbyty.

Roedd rhaid i ddiffoddwyr ddefnyddio offer anadlu a chamera thermal i chwilio'r adeilad.