Gwobr i Glwb Rygbi Hoyw Gyfeillgar yng Nghymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Cardiff Lions RFC
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Richard Cann: "Y peth gorau yw cael chwarae rygbi, heb orfod delio gydag unrhyw beth arall."

Mae clwb rygbi o Gymru wedi ennill gwobr gan yr elusen cydraddoldeb rhywiol, Stonewall.

Clwb Llewod Caerdydd yw'r unig glwb hoyw-gyfeillgar yng Nghymru, sy'n croesawu chwaraewyr rygbi beth bynnag eu cyfeiriadedd rhywiol.

Cafodd y clwb ei wobrwyo yng nghategori chwaraeon Gwobrau Stonewall, sy'n dathlu cyfraniad unigolion a grwpiau at gyfartaledd i bobl hoyw, lesbiaid a deurywiol, yn Llundain nos Iau.

Dywedodd un aelod o'r tîm ei fod yn "hollol ffantastig" i gael cydnabyddiaeth am eu gwaith.

'Herio Stereteipiau'

Roedd y seremoni yn Llundain yn gwobrwyo'r rheiny sydd wedi gwneud gwaith eithriadol i sicrhau cydraddoldeb.

Roedd clwb pêl-droed Arsenal a'r cyflwynydd Claire Balding hefyd wedi eu henwebu yn y categori chwaraeon, ond Llewod Caerdydd ddaeth i'r brig am iddyn nhw "herio stereoteipiau a chefnogi pobl hoyw ym myd chwaraeon" yn ôl y beirniaid.

Soniodd Richard Cann, sydd wedi bod yn chwarae gyda'r tîm ers iddi ail-ddechrau yn 2012, ei bod hi'n brofiad "anghredadwy".

"Mae hi'n anodd gweithio yn erbyn homoffobia ym myd chwaraeon, ond y peth gorau am y Llewod yw nad yw hynny o bwys.

"Mae'r clwb yn le croesawgar i unrhyw un sydd a meddwl agored ac yn gallu gweld y tu hwnt i gyfeiriadedd rhywiol."

Ffynhonnell y llun, Cardiff Lions RFC
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r clwb yn gobeithio denu mwy o chwaraewyr a chystadlu yn gyson

Croeso i bawb

Cafodd y clwb ei sefydlu deng mlynedd yn ôl ond roedd rhaid ei ddirwyn i ben saith mlynedd yn ddiweddarach.

Un o'r aelodau cyntaf, y cadeirydd Marc Griffiths, ynghyd â'r chwaraewyr oedd yn gyfrifol am ei ail-gychwyn yn 2012.

Mae'r clwb nawr ar agor i unrhyw un sydd eisiau chwarae, beth bynnag eu cyfeiriadedd rhywiol.

Dywedodd Richard fod chwaraewyr wedi delio hefo rhagfarn ar y cae, ond bod y clwb yma yn newid hynny.

"Y peth gorau am y clwb yw cael chwarae rygbi, heb orfod delio gydag unrhyw beth arall.

"Mae'n gyfle i chwarae rygbi fel fi fy hun, heb unrhyw gwmwl dros fy mhen.

"Jôc yw jôc, ac mae hynny digwydd yma gymaint ag unrhyw le arall, ond mae'r clwb yn croesawu unrhyw un."

Newid meddyliau

Ar hyn o bryd, mewn gemau cyfeillgar mae'r tîm yn eu chwarae, ond mae gobaith o ymuno a chynghrair yn fuan.

"Y gobaith yw cael mwy o chwaraewyr, cyfle i ymuno a chynghrair a chystadlu yn erbyn clybiau eraill yn gyson," meddai Richard.

"Drwy fynd i'r cymoedd ac o amgylch y de, bydd yn gyfle i ni newid mwy o stereoteipiau hefyd.

"Rhaid i'r clod am y wobr fynd i'r pwyllgor a'r chwaraewyr, a diolch i Stonewall Cymru hefyd."

Cafodd nifer o wobrau eraill eu rhoi ar y noson, gan gynnwys Arwr y Flwyddyn, Darllediad y Flwyddyn a Newyddiadurwr y Flwyddyn.

Dywedodd Andrew White, Cyfarwyddwr Stonewall Cymru, "Dyma newyddion rhyfeddol i dîm o ddynion ffantastig. Nid yn unig ydynt yn chwaraewyr go lew ond yn angerddol dros eu rygbi a thros sicrhau cynwysoldeb."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol