Achub dringwyr o glogwyn yng Ngwynedd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Aberglaslyn mountain rescue
Disgrifiad o’r llun,
Roedd angen hofrennydd i achub y ddau oedd wedi bod yn dringo yn Nhremadog

Mae dau ddringwr wedi eu hachub o glogwyn yng Ngwynedd wedi i un gael eu taro yn anymwybodol ar ôl disgyn 10 metr (32tr).

Roedd y ddau o Leeds wedi bod yn dringo yn Nhremadog ger Porthmadog ddydd Sadwrn, pan ddigwyddodd y ddamwain am tua 16.00.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw wedi i ddringwr arall glywed y ddau yn galw am gymorth.

Cafodd hofrennydd ei yrru o'r Fali ar Ynys Môn, a chafodd un dyn ei gludo i Ysbyty Gwynedd ym Mangor.

Ffynhonnell y llun, Aberglaslyn mountain rescue
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y ffordd ei gau gan yr Heddlu wrth i'r hofrennydd achub y ddau

'Ymateb cyflym'

Roedd rhaid i griw'r hofrennydd dorri'r rhaff oedd yn dal y dyn oedd wedi ei anafu cyn ei achub o'r clogwyn.

Dywedodd Tîm Achub Mynydd Aberglaslyn bod y digwyddiad wedi dod i ben erbyn 18.30.

"Roedd y tîm ar y safle o fewn 14 munud o dderbyn yr alwad a llwyddon nhw i gyrraedd y top yn gyflym i osod system rhaff ac achub y ddau," meddai llefarydd.

"Cafodd un dyn anaf i'w ben wedi iddo ddisgyn, a chafodd driniaeth am anaf posib i'w asgwrn cefn a'i fraich dde."