Newidiadau yn rhoi 'bywydau yn y fantol'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Nid yw'r awdurdod wedi gwneud unrhyw benderfyniad terfynol eto

Mae Undeb y Frigâd Dân (FBU) yng Nghymru yn rhybuddio y gallai diogelwch y cyhoedd gael ei roi yn y fantol yn ardal Canol a Gorllewin Cymru os yw cynlluniau i arbed miliynau o bunnoedd yn mynd yn eu blaen.

Mae'r BBC yn deall bod uwch reolwyr wedi briffio aelodau Gwasanaeth Tân Canol a Gorllewin Cymru ddydd Mercher ynglŷn â sut maen nhw'n bwriadu arbed £2.6 miliwn yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf (2014-15).

Bydd angen i'r awdurdod arbed £1.5 miliwn ychwanegol y flwyddyn ganlynol.

Dywedodd Gwasanaeth Tân Canol a Gorllewin Cymru nad oes unrhyw benderfyniad terfynol wedi cael ei wneud eto.

'Arwain at oedi'

Mae'r FBU yng Nghymru wedi dweud wrth y BBC fod gorsafoedd tân Trefyclo, Trefaldwyn, Pont-iets a'r Cymer i gyd dan fygythiad.

Does dim cynlluniau i gau gorsaf Rhydaman ond mae cynnig gerbron i'w staffio gyda diffoddwyr tân rhan amser yn hytrach na rhai llawn amser.

Dywedodd ysgrifennydd yr FBU yng Nghymru Cerith Griffiths wrth y Post Cyntaf y byddai gweithredu'r cynigion yn arwain at "oedi yn yr amser mae'n gymryd i injan dân a chriw fynd allan i alwad".

Yn ôl Mr Griffiths byddai hyn yn "rhoi bywydau'r cyhoedd a'r diffoddwyr tân yn y fantol".

Mae newidiadau i systemau staffio'r gorsafoedd eraill yn cael eu cynnig ar gyfer y gorsafoedd eraill yn ogystal â chyfuno'r strwythuro rheoli ar gyfer yr holl ardal o fewn yr awdurdod.

'Dim penderfyniad eto'

Mae chwe sir o fewn Gwasanaeth Tân Canol a Gorllewin Cymru gan gynnwys dinas Abertawe ac ardal Aberdaugleddau lle mae gorsaf nwy.

Nid yw'r gwasanaeth yn fodlon ateb cwestiynau uniongyrchol am y cynlluniau, ond mi dywedon nhw mewn datganiad:

"Ar ddydd Mercher 6 Tachwedd 2013 fe wnaeth uwch reolwyr Gwasanaeth Tân Canol a Gorllewin Cymru esbonio maint yr her ariannol sy'n wynebu'r gwasanaeth dros y ddwy flynedd nesaf i aelodau o'r awdurdod tân.

"Y realiti yw bod hyn yn golygu gwneud arbedion o £2.6 miliwn yn 2014/15 a £1.5 miliwn ychwanegol yn 2015/16.

"Fel rhan o'r diwrnod cynllunio strategol fe wnaethom gyflwyno nifer o opsiynau strategol posibl i'w hystyried allai wneud yr arbedion angenrheidiol. Does dim penderfyniadau wedi eu gwneud eto.

"Bydd y gyllideb yn cael ei hystyried gan yr awdurdod tân mewn cyfarfod ym mis Rhagfyr 2013."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol