Safleoedd adeiladu: Traean yn 'beryglus'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r awdurdod yn dweud bod angen gweithredu ar frys

Mae arferion peryglus yn digwydd ar bron i draean o safleoedd adeiladu yn ôl yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.

Mewn archwiliadau dirybudd ar 127 o safleoedd ym mis Medi doedd 40 ddim yn cyrraedd safonau diogelwch sylfaenol.

Mae'r undeb adeiladau Ucatt wedi dweud ei fod eisiau gweld mwy o archwiliadau'n digwydd er mwyn darganfod pa gwmnïau sydd ddim yn diogelu eu gweithwyr.

Does dim gwelliant wedi bod yn y gyfradd o safleoedd sydd yn gweithredu arferion diogel ers yr archwiliadau diwethaf ym mis Ebrill.

Mae'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch - sydd hefyd yn gyfrifol am gofnodi damweiniau angheuol - yn dweud fod pedwar wedi digwydd yng Nghymru'r flwyddyn hon yn barod.

Dim ond un achos oedd yng Nghymru yn ystod y flwyddyn ddiwethaf i gyd.

Er hynny mae'r cyfanswm o farwolaethau ar safleoedd wedi bod yn gostwng dros y blynyddoedd ar gyfer Cymru, yr Alban a Lloegr gyda'i gilydd.

Bu 39 o weithwyr farw rhwng Ebrill 2012 a Mawrth 2013 yn y tair gwlad - i lawr o 48 y flwyddyn flaenorol.

Dywedodd Nick Blundell, ysgrifennydd rhanbarthol de orllewin Cymru Ucatt:

"Wrth i'r dirwasgiad ddod i ben mae'r pwysau gwaith ar y diwydiant adeiladu yn cynyddu ac mae tebygolrwydd cryf y bydd marwolaethau ac anafiadau yn cynyddu os nad oes camau yn cael eu cymryd nawr er mwyn gwella diogelwch gweithwyr."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol