Safleoedd adeiladu: Traean yn 'beryglus'

Adeiladu
Image caption Mae'r awdurdod yn dweud bod angen gweithredu ar frys

Mae arferion peryglus yn digwydd ar bron i draean o safleoedd adeiladu yn ôl yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.

Mewn archwiliadau dirybudd ar 127 o safleoedd ym mis Medi doedd 40 ddim yn cyrraedd safonau diogelwch sylfaenol.

Mae'r undeb adeiladau Ucatt wedi dweud ei fod eisiau gweld mwy o archwiliadau'n digwydd er mwyn darganfod pa gwmnïau sydd ddim yn diogelu eu gweithwyr.

Does dim gwelliant wedi bod yn y gyfradd o safleoedd sydd yn gweithredu arferion diogel ers yr archwiliadau diwethaf ym mis Ebrill.

Mae'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch - sydd hefyd yn gyfrifol am gofnodi damweiniau angheuol - yn dweud fod pedwar wedi digwydd yng Nghymru'r flwyddyn hon yn barod.

Dim ond un achos oedd yng Nghymru yn ystod y flwyddyn ddiwethaf i gyd.

Er hynny mae'r cyfanswm o farwolaethau ar safleoedd wedi bod yn gostwng dros y blynyddoedd ar gyfer Cymru, yr Alban a Lloegr gyda'i gilydd.

Bu 39 o weithwyr farw rhwng Ebrill 2012 a Mawrth 2013 yn y tair gwlad - i lawr o 48 y flwyddyn flaenorol.

Dywedodd Nick Blundell, ysgrifennydd rhanbarthol de orllewin Cymru Ucatt:

"Wrth i'r dirwasgiad ddod i ben mae'r pwysau gwaith ar y diwydiant adeiladu yn cynyddu ac mae tebygolrwydd cryf y bydd marwolaethau ac anafiadau yn cynyddu os nad oes camau yn cael eu cymryd nawr er mwyn gwella diogelwch gweithwyr."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.