Coed yng Nghaerdydd wedi eu heintio

Cyhoeddwyd

Bydd hyd at 100 o blanhigion rhododendron yn cael eu difa ym Mharc y Rhath wedi i Gyngor Caerdydd ddarganfod eu bod wedi ei heintio gyda marwolaeth sydyn y deri (Phytophthora ramorum).

Er bod ei enw yn awgrymu mai coed deri yn unig mae'n ei effeithio mae'r haint hefyd yn effeithio ar 130 rhywogaeth gwahanol o goed.

Mae nifer o goed llarwydd eisoes wedi eu heffeithio yng Nghymru ym Mwlch Nant-yr-Arian, ger Aberystwyth ac yng Nghwm Afan, Castell-nedd Port Talbot.

Wedi i'r haint gael ei ddarganfod yn y Rhath fe roddodd yr Asiantaeth Ymchwil Bwyd a'r Amgylchedd gyfarwyddiadau i'r cyngor ddifa'r coed er mwyn atal yr haint rhag lledu.

Bydd y gwaith yn dechrau ar 25 Tachwedd ac mae disgwyl iddo bara rhyw ddau fis tra mae'r cyngor yn torri ac yn llosgi'r coed.

Dywedodd y Cynghorydd Ashley Govier, Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd: "Mae achosion o heintiau o'r fath y tu hwnt i reolaeth y Cyngor, ac rydym yn gweithio, dan gyfarwyddyd FERA, i atal y risg bod yr haint yn lledaenu.

"Mae'n bwysig ein bod yn difa'r holl blanhigion rhododendron a heintiwyd er mwyn atal y broblem rhag lledaenu, ac mae'r camau gweithredu a gymerir gennym yn hanfodol i sicrhau y gwneir hynny'n briodol."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol