April: Euog o sylwadau sarhaus

April Jones Image copyright April Jones's parents
Image caption Cafodd April Jones ei chipio wrth chwarae ger ei chartref ym Machynlleth

Mae dyn wnaeth sylwadau sarhaus am April Jones ar y we ac yna ffoi o afael yr awdurdodau wedi ymddangos yn y llys.

Fe wnaeth Gordon Mullen, 24 oed, o Salcoats yn Ayrshire wneud y sylwadau ar wefan Facebook ar ôl i'r ferch bump oed fynd ar goll ym mis Hydref y llynedd.

Roedd yr heddlu wedi bod yn chwilio am Mullen am bedwar mis.

Yn Llys y Siryf yn Kilmarnock fe wnaeth bledio'n euog i dorri'r Ddeddf Gyfathrebu.

Cafodd ei ryddhau ar fechnïaeth a bydd yn cael ei ddedfrydu fis nesa'.

Fe aeth April ar goll o'i chartref ym Machynlleth ar 1 Hydref 2012. Dyw'r awdurdodau heb ddod o hyd i'w chorff.

Fis diwethaf fe wnaeth Liam Young, 25 o Ardrossan, oedd yn wynebu cyhuddiadau ar y cyd gyda Mullen gael ei ddedfrydu i wneud 120 awr o waith di-dâl.

Roedd o wedi pledio'n euog i anfon sylwadau sarhaus ac anweddus am April.

Bu'r ddau ddyn mewn sgwrs gydag un person arall ar Facebook.

Clywodd y llys fod Mullen ac Ardossan wedi cystadlu gyda'i gilydd wrth wneud sylwadau sarhaus.

Ym mis Mai, cafodd Mark Bridger ei garcharu am oes yn Llys y Goron yr Wyddgrug o lofruddio a chipio April.

Straeon perthnasol