Trafod cynlluniau gaeaf y byrddau iechyd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd cannoedd o lawdriniaethiau eu gohirio y gaeaf diwethaf yng Nghymru

Bydd cynlluniau Llywodraeth Cymru a'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol i ymdopi gyda phwysau ychwanegol misoedd y gaeaf yn cael eu trafod gan aelodau cynulliad yn ddiweddarach.

Y gaeaf diwethaf bu'n rhaid gohirio cannoedd o lawdriniaethau am resymau tymhorol.

Mae'r Gweinidog Iechyd Mark Drakeford yn mynnu bod y byrddau iechyd mewn sefyllfa well i ymdopi gyda chynnydd yn galw am wasanaethau eleni.

Roedd y tywydd drwg yn un elfen arweiniodd at drafferthion yn 2012 gan ei bod yn oerach am gyfnod hirach nag arfer.

Ond fe gafodd y GIG eu synnu hefyd gan nifer fawr o bobl sâl iawn neu oedrannus yn mynd i adrannau argyfwng ysbytai ar draws Cymru.

Cafodd cannoedd o lawdriniaethau eu gohirio, ac mae'r rhestrau wedi bod yn tyfu byth ers hynny.

Seiliau cadarnhach

Yn ôl Mr Drakeford, mae cynlluniau wedi cael eu paratoi ers mis Mawrth eleni er mwyn gosod y GIG ar seiliau cadarnach er mwyn ymdopi gydag unrhyw newid yn yr hinsawdd.

Ond mae'n cyfaddef hefyd bod cyfnod anodd yn wynebu'r byrddau iechyd.

Yn ddiweddar fe gafodd Bwrdd Iechyd Hywel Dda eu beirniadu am awgrymu y dylid gohirio llawdriniaethau orthopedig sydd ddim yn rhai brys am ychydig fisoedd er mwyn blaenoriaethu gofal brys.

Mae'r gwrthbleidiau wedi galw ar Mr Drakeford i gyhoeddi cynllun gaeaf bob un o'r byrddau iechyd yng Nghymru.

Yn y Senedd ddydd Mawrth, bydd y Gweinidog Llywodraeth Leol yn gwneud datganiad i'r aelodau am tua 3:00pm, ac fe fydd trafodaeth am barodrwydd y GIG yn ymdopi â misoedd y gaeaf yn dilyn wedi hynny.