'Rhwystredig' am achosion o'r frech goch

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Daw'r achosion diweddaraf llai na phedwar mis wedi diwedd yr epidemig mwyaf erioed yng Nghymru o'r frech goch

Mae meddyg blaenllaw wedi bod yn siarad am ei rwystredigaeth wrth weld mwy o achosion o'r frech goch yn ne Cymru fisoedd yn unig wedi i epidemig arall ddod i ben.

Roedd Dr Jorg Hoffman o Iechyd Cyhoeddus Cymru yn siarad ar drothwy cyhoeddi adroddiad i'r epidemig a barodd am wyth mis.

Rhwng Tachwedd 2012 a Mehefin eleni bu dros 1,200 o achosion tybiedig o'r frech goch yn ne, gorllewin a chanolbarth Cymru.

Mae nifer yr achosion newydd o'r clefyd a ddechreuodd mewn ysgol yng Nghastell-nedd bellach wedi codi i 36.

Bydd y ffigyrau diweddaraf am nifer y dioddefwyr hefyd yn cael eu cyhoeddi'n ddiweddarach ddydd Mawrth.

Dywedodd Dr Hoffmann, ymgynghorydd mewn clefydau heintus gyda Iechyd Cyhoeddus Cymru (ICC) bod yr achosion newydd o ganlyniad i'r feirws yn dod i mewn i ardal Abertawe o'r tu allan i Gymru.

"Mae'n rhwystredig iawn," meddai. "Sawl gwaith rydym wedi ysgrifennu at bob meddyg teulu...ysgolion... gan ddweud 'rydym yn dal iweld y frech goch, rhaid i chi wirio statws brechiadau eich plant'."

Ychwanegodd Dr Hoffmann bod 35,000 o frechiadau ychwanegol wedi digwydd yn ardal Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg yn ystod yr epidemig diwethaf, ond bod nifer o bobl yn y grŵp oedran 10-18 yn dal heb gael y brechiad MMR pan yn blant bach.

Dywedodd hefyd bod y rhai a gafodd un dôs o'r brechiad gyda risg o 10% o gael y clefyd o hyd.

"Rwy'n credu bod y natur ddynol yn gwneud i rywun gredu bod y bygythiad wedi mynd," meddai.

"Rydym yn gweithio'n galed iawn i gyfyngu hyn. Dydyn ni ddim am weld yr hyn ddigwyddodd y llynedd yn cael ei ailadrodd."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol