Ffrae iechyd arall yn y senedd

  • Cyhoeddwyd
Carwyn Jones
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth Carwyn Jones gyuddo Ms Williams o godi bwganod

Mae'r prif weinidog wedi cyhuddo arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol o awgrymu bod sefyllfa debyg i'r un a welwyd yng Nghanol Swydd Stafford yn bodoli yng Nghymru.

Roedd Kirsty Williams wedi gofyn i Carwyn Jones os oedd o'n fodlon sefyll wrth yr hyn ddywedodd ar 26 Chwefror sef y byddai'n gwybod pe bai sefyllfa o'r fath yn digwydd yng Nghymru.

Dywedodd Ms Williams bod prif weithredwr Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru wedi dweud na allai hi "roi sicrwydd" y byddai hi'n gwybod.

"Os na allai hi roi'r sicrwydd yno - sut gallech chi?" gofynnodd.

Ffrae dros ystyr

Dywedodd Mr Jones bod ei lywodraeth yn monitro'r hyn roedd y byrddau iechyd yn wneud gan ychwanegu: "Dyw hyn ddim yn golygu bod sefyllfa fel canol Swydd Stafford yng Nghymru."

Gwadodd Ms Williams ei bod hi wedi awgrymu hynny.

"Dw i ddim yn awgrymu bod sefyllfa o'r fath yn bodoli o fewn y gwasanaeth iechyd yma," meddai.

"Dweud ydw wrth y bydden ni a phobl Cymru yn hapusach os fyddai'r system a'r prosesau mewn lle ar gyfer adnabod sefyllfa o'r fath petai'n bodoli."

Dywedodd Mr Jones fod y gweinidog iechyd eisoes yn edrych ar y ffordd mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yn gweithredu.

Ond yna fe gyhuddodd Ms Williams eto o awgrymu bod sefyllfa o'r fath eisoes yn bodoli yng Nghymru.

'Dim syniad'

Dywedodd: "Dyna'n union mae arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn awgrymu - bod sefyllfa fel canol Swydd Stafford yn digwydd yma."

Er ei bod hi wedi gofyn ei thri chwestiwn yn barod oedd yn golygu nag oedd ganddi felly hawl i siarad eto, cododd Kirsty Williams ar ei thraed.

"Be ddywedais i oedd fy mod i wedi gofyn i chi ar Chwefror 26 os byddech chi'n gwybod petai sgandal debyg yn digwydd yma," meddai.

"Yn amlwg, ni fyddai gan y prif weinidog unrhyw syniad."

Mewn ymateb, dywedodd Carwyn Jones: "Peidiwch â chymryd arnoch nad dyna oeddech chi'n ceisio awgrymu."