Paratoi'r wlad ar gyfer y gaeaf

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r llywodraeth yn gobeithio eu bod yn barod i ddelio gydag eira y flwyddyn hon

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi eu cynllun ar gyfer delio gyda thywydd garw dros dymor y gaeaf.

Yn ogystal â sicrhau bod gwasanaethau iechyd yn cydlynu eu hymdrechion mae'r llywodraeth wedi stocio 250,000 o dunelli o raen.

Mae dwy storfa newydd ar ei gyfer wedi cael eu hagor y flwyddyn hon yn barod er mwyn ei gadw.

Dyw'r llywodraeth ddim eisiau gweld rhannau o'r system reilffordd yn cau hyd yn oed os yw'r tywydd yn ddrwg iawn.

Maen nhw wedi rhoi mesurau yn eu lle er mwyn ceisio gwneud yn siŵr bod y 936 milltir ohono yn aros yn agored ac mae cynllun yn ei le er mwyn sicrhau bod y ffyrdd pwysicaf yn aros ar agor beth bynnag yw'r tywydd.

Bydden nhw hefyd yn parhau i fuddsoddi mewn mentrau i amddiffyn ardaloedd sy'n cael eu bygwth gan lifogydd.

Mae enghraifft o fuddsoddiadau o'r fath yn cynnwys gwaith sydd wedi ei gynnal yng Ngwynedd, Abertawe a'r Friog.

Dywedodd y Gweinidog Llywodraeth Leol Lesley Griffiths na allai'r llywodraeth "fforddio i orffwys ar ei rwyfau" gan ystyried difrifoldeb y tywydd y gaeaf diwethaf.

"Fis Tachwedd diwethaf fe welon ni effaith ddinistriol y llifogydd yn Llanelwy, Ruthun, a Rhuddlan a'r boen wnaeth hyn achosi i'r bobl gafodd eu heffeithio.

"Fe wnaethom ni wedyn brofi eira trwm yn ne Cymru ym mis Ionawr ac yn y gogledd ddwyrain ym mis Mawrth y flwyddyn hon.

"Y gaeaf hwn yn barod rydym wedi gweld gwyntoedd cryfion a glaw trwm yn effeithio ar y wlad.

"Maen nhw'n dangos enghraifft gref o'r bygythiad mae grymoedd natur yn ei gynrychioli."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol