Siaradwyr Cymraeg â mwy o gymwysterau

Cyhoeddwyd

Mae gan siaradwyr Cymraeg lawer mwy o gymwysterau ar gyfartaledd na thrigolion Cymru sydd ddim yn siarad yr iaith.

Daw'r ffigyrau gan Lywodraeth Cymru wrth iddyn nhw ryddhau manylion am batrymau addysg ledled Cymru.

Mae'r ystadegau'n dangos fod 41% o Gymry Cymraeg ag addysg i lefel gradd o'i gymharu â 30% sydd ddim yn siarad Cymraeg.

Yn ogystal mae 84% o oedolion Cymraeg gydag addysg i lefel 2 gyda dim ond 75% sydd ddim yn siarad yr iaith gyda'r un cymwysterau.

Mae'r data hefyd yn manylu ar y gyfradd o bobl sydd â chymwysterau mewn gwahanol ardaloedd.

Dyw'r patrwm ddim mor glir yn y cyd-destun yma - yn Sir Fynwy(84%), Ceredigion (83%), Bro Morgannwg (81%) a Gwynedd (79%) mae'r gyfradd uchaf o bobl sydd â chymwysterau hyd at lefel 2.

Mae Sir Fynwy (41%) a Morgannwg (42%) hefyd yn ddwy o dair o'r ardaloedd sydd a'r gyfradd uchaf o ddinasyddion sydd ag addysg hyd at lefel gradd nu uwch - Caerdydd (41%) yw'r llall sy'n sgorio'n uchel.

Mae gwahaniaeth mawr rhwng lefelau addysg yn y dair ardal yma o'i gymharu ag ardaloedd eraill yn y de - yn enwedig y Cymoedd.

Dim ond 17% o drigolion Merthyr Tudful - y gwaethaf yng Nghymru o bell ffordd - sydd ag addysg lefel gradd neu uwch ac nid oes gan 13% ohonynt unrhyw gymwysterau.

Mae'r ardaloedd sydd a dros 10% o bobl heb gymwysterau i gyd yn y de.

Yn ychwanegol i Ferthyr mae'r ardaloedd canlynol: Castell Nedd Port Talbot (15%), y Rhondda (15%), Caerffili (14%), Blaenau Gwent (14%), Sir Gâr (13%), Torfaen (12%), Pen-y-bont ar Ogwr (11%) a Sir Benfro (11%).

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol