Ysbiwr: Marwolaeth 'anfwriadol'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Metropolitan Police
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd corff Gareth Williams ei ddarganfod ym mis Awst 2010

Dyw hi ddim yn debygol fod 'na berson arall wedi bod yn gyfrifol am farwolaeth dyn oedd yn gweithio i'r M16 yn ol Heddlu'r Met.

Mi gafodd corff Gareth Williams, oedd yn dod yn wreiddiol o Sir Fôn ei ddarganfod mewn bag chwaraeon.

Roedd y bag wedi ei gloi ac mewn bath yn ei fflat yn Pimlico, Llundain ym mis Awst 2010.

Casgliad cwest i'w farwolaeth ym mis Mai 2012 oedd ei bod hi'n debygol bod Gareth Williams wedi ei ladd yn anghyfreithlon.

Ond mae'r Heddlu Metropolitan wedi cyhoeddi bod hi'n debygol ei fod wedi marw o ganlyniad i ddamwain. Mi aethon nhw ati i gynnal ymchwiliad ei hunain ac maen nhw'n dweud eu bod nhw wedi edrych yn fanwl ar y dystiolaeth.

Mewn datganiad maen nhw'n dweud: "Ar ôl y cwest mi wnaethon ni adolygu'r dystiolaeth at y pwynt hwnnw a gwneud ymholiadau ein hunain.

"Mi wnaethon ni ddysgu o'r cwest a chynnal ymchwiliad mewn ffordd wahanol. Mae hyn wedi arwain at well eglurder ar rai agweddau o'r achos."

"Rydyn ni erbyn hyn wedi gorffen ymchwilio. Wrth edrych ar y dystiolaeth, neu lle nad ydyn ni wedi gallu canfod tystiolaeth ddefnyddiol, rydyn ni yn credu mai'r casgliad tebygol yw nad oedd 'na berson arall yn bresennol pan fu farw Gareth."

Roedd teulu Gareth Williams yn siomedig nad oedd Heddlu'r Met wedi medru dweud i sicrwydd sut y bu Gareth Williams farw.

Mewn datganiad byr dywedodd y teulu: "Yn naturiol rydym yn siomedig nad yw hi wedi bod yn bosib dweud i sicrwydd sut y bu Gareth farw, ac mae'r ffaith nad yw amgylchiadau ei farwolaeth yn glir yn ychwanegu at ein galar.

"Ar sail y ffeithiau sydd yn sicr ar hyn o bryd, rydym yn ystyried bod rheithfarn y crwner yn adlewyrchiad cywir o amgylchiadau marwolaeth Gareth."