BBC Cymru Fyw

Gŵr gweddw'n wynebu cyhuddiadau twyll

Published
image copyrightPA
image captionBu farw Colette Davies o Ben-y-bont ar Ogwr yn 2004
Mae gŵr menyw a fu farw tra roeddent ar eu mis mel yn India wedi cael ei gyhuddo o gyfres o droseddau yn ymwneud â thwyll.
Bu farw gwraig John Clifton Davies, Colette Davies o Ben-y-bont ar Ogwr, yn India ar ôl disgyn 80 troedfedd o le uchel ger ceunant yn y dalaith ogleddol, Himachal Pradesh.
Roedd Mr a Mrs Davies wedi priodi 14 mis ynghynt ond wedi oedi cyn mynd ar eu mis mel er mwyn eu galluogi i ymweld ag India yn 2004.
Fe wnaeth ei theulu apelio am wybodaeth a bu ymchwiliad gan yr heddlu ond mae'r rheswm dros y gwymp yn parhau i fod yn ddirgelwch.
Mae Mr Davies wedi cael ei gyhuddo o 16 trosedd - 10 achos o dwyll drwy gamddefnyddio ei safle o ymddiriedaeth a chwe chyhuddiad o dwyll drwy gynrychiolaeth ffug.
Dywedodd llefarydd ar ran yr heddlu: "Mae'r cyhuddiadau hyn mewn perthynas â nifer o achosion o dwyll honedig pan roedd Mr Davies yn gweithio fel cynghorydd busnes a methdalu rhwng 2007 a 2013.
"Digwyddodd yr achosion honedig yn Theale yng Nghaint, Sir Northants, Norfolk a de Cymru ac mae'r golled i'r dioddefwyr yn yr achosion hyn oddeutu £800,000."
Fe wnaeth Mr Davies ymddangos yn Llys yr Ynadon yn Reading ac mae wedi ei ryddhau ar fechnïaeth.
Bydd yn ymddangos nesaf o flaen Llys y Goron Reading ar 15 Tachwedd.