Pwyllgor o blaid siopau Aberystwyth

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r tai ar Ffordd Glyndŵr yn wynebu cael eu dymchwel

Mae pwyllgor cynllunio Ceredigion wedi pleidleisio o blaid caniatáu datblygiadau gan archfarchnadoedd Tesco a Marks and Spencer yn Aberystwyth.

Yn ôl y datblygwyr byddai'r datblygiad yn creu rhyw 290 o swyddi o fewn y dref.

Mae'r cynlluniau yn rhai dadleuol gan y byddai rhaid chwalu 12 o dai ar Ffordd Glyndŵr, lle mae un fenyw yn mynnu na wnaiff hi werth ei thŷ.

Mae'r cyngor eisoes wedi pleidleisio o blaid cyflwyno gorchymyn prynu gorfodol er mwyn gorfodi Enid Jones, 57, i symud, ond gyda Llywodraeth Cymru mae'r gair olaf ar y mater.

Mae'r cynlluniau ar gyfer y ganolfan siopau newydd - fyddai'n cael ei adeiladu ar safle maes parcio Stryd y Felin - yn cynnwys y ddwy archfarchnad newydd, wyth o fflatiau a maes parcio newydd ar gyfer 555 o geir.

Gallai'r archfarchnadoedd agor erbyn Rhagfyr 2016 ac mae'r cyngor yn dweud y byddai'r budd economaidd i'r dref rhwng £1.6 miliwn a £3.5 miliwn y flwyddyn.

Mae'r cyngor wedi derbyn 71 o wrthwynebiadau i'r cais.

Mae rhai ohonynt yn anhapus gyda'r ffaith y byddai rhaid dymchwel canolfan ddydd, garej sydd wedi cau a neuadd Edwardaidd.

Mewn datganiad, dywedodd Cyngor Ceredigion: "Bu datblygu Maes Parcio Dan Dre yn un o brif amcanion strategol y Cyngor ers tro.

"Credir y bydd darparu rhagor o lefydd i barcio yn Aberystwyth yn diwallu anghenion y dref, ac y bydd creu datblygiad masnachol gyda mynedfa ar Goedlan y Parc yn gwneud y dref yn fwy bywiog a llewyrchus.

"Mae datblygu Maes Parcio Dan Dre'n brosiect allweddol a fydd yn cefnogi gweithgarwch Bwrdd Partneriaeth Ardal Adfywio Aberystwyth, ac yn ategu llawer o'r themâu allweddol y mae'r Bwrdd yn canolbwyntio arnynt."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol