Dynes wedi'i hanafu: Apêl am wybodaeth

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth wedi i ddynes gael ei darganfod gydag anaf i'w phen yn ardal Graigfechan, ger Rhuthun.

Dyw'r heddlu methu esbonio sut y cafodd hi'r anaf ar hyn o bryd.

Cafodd y ddynes 69 mlwydd oed ei chario i'r ysbyty yn Stoke gan hofrennydd brynhawn Llun lle mae hi mewn cyflwr sefydlog.

Fe ddaeth rhywun lleol o hyd iddi ar y llwybr y tu ôl i dafarn y Three Pigeons, ardal sy'n boblogaidd gyda phobl sy'n mynd a'u cŵn am dro.

Mae'r heddlu yn awyddus i siarad gydag unrhyw un oedd yn cerdded ar y llwybr rhwng 9yb a hanner dydd, dydd Llun.

Gall unrhyw un sydd â gwybodaeth ffonio swyddfa heddlu Llanelwy ar 101.