BBC Cymru Fyw

Elw Dŵr Cymru'n codi i £32m

Published
image copyrightSPL
image captionRoedd ymchwil Prifysgol Caerdydd yn honni bod Dŵr Cymru yn werth £1 biliwn y flwyddyn i economi Cymru
Mae Dŵr Cymru wedi cyhoeddi bod eu helw am y chwe mis diwethaf wedi codi i £32 miliwn o £25m dros yr un cyfnod yn 2012.
Dywed y cwmni y byddan nhw'n cyflwyno codiad prisiau sy'n llai na graddfa chwyddiant i'w cwsmeriaid o fis Ebrill nesaf am y pumed flwyddyn yn olynnol.
Mae'r adroddiad hanner blwyddyn yn dangos buddsoddiad o dros £175m ar gynlluniau adeiladu, gan gynnwys uwchraddio adnoddau trin dŵr yng ngogledd Cymru.
Dywedodd y pennaeth Chris Jones bod y ffigyrau yn ganlyniad "gwaith caled".
Dangosodd bod y cwmni yn werth £1 biliwn y flwyddyn i economi Cymru.
Mae'r cynlluniau buddsoddi diweddar yn cynnwys gwaith trin dŵr newydd sy'n gwasanaethu 70,000 o gwsmeriaid ym Mae Colwyn a Llandudno.
Dywedodd Mr Jones: "Mae llawer o'n cwsmeriaid yn ei gweld hi'n anodd cael dau ben llinyn ynghyd, ac rydym wedi ymrwymo i gadw'n costau mor isel â phosib er mwyn cynorthwyo'n cwsmeriaid mwyaf difreintiedig."
Mae Dŵr Cymru wedi bod o dan berchnogeth cwmni nid-am-elw Glas Cymru ers 2001.
Does dim cyfranddalwyr gan y cwmni yna, sy'n golygu bod unrhyw elw yn cael ei roi yn ôl i mewn i'r busnes.

Straeon perthnasol

  • Biliau dŵr i gynyddu yng Nghymru