Apêl heddlu wedi gwrthdrawiad angheuol

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu Gwent wedi apelio am wybodaeth yn dilyn gwrthdrawiad angheuol nos Fercher.

Bu gwrthdrawiad rhwng car bychan glas a dau berson oedd yn cerdded ym mhentref Ponthir.

Digwyddodd y gwrthdrawiad ger neuadd y pentref ar y B4236 Ffordd Caerllion am tua 7:30pm.

Cludwyd y ddau berson - dyn a menyw, y ddau yn 86 oed ac o ardal Ponthir - i Ysbyty Brenhinol Gwent gydag anafiadau difrifol.

Bu farw'r fenyw yn ddiweddarach o ganlyniad i'w hanafiadau, ac mae'r dyn mewn cyflwr difrifol iawn ond sefydlog yn yr ysbyty.

Cafodd y fenyw ei henwi gan Heddlu Gwent fel Joyce Drew.

Mae menyw 20 oed o'r ardal wedi cael ei harestio ar amheuaeth o achosi marwolaeth trwy yrru'n beryglus.

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un a welodd y gwrthdrawiad i gysylltu â nhw drwy ffonio 101 a nodi'r cyfeirnod 411 13/11/13.