Sean Conway: Nofio o Land's End i John O'Groats

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Owain Wyn-Jones
Disgrifiad o’r llun,
Owain Wyn-Jones yn pysgota tra'n teithio gyda'r nofiwr Sean Conway

Mae un o griw'r anturiaethwr fu'n nofio cannoedd o filltiroedd o amgylch arfordir Prydain wedi siarad am y "rhyddhad" o weld y daith yn dod i ben.

Roedd Owain Wyn-Jones, 35, yn un o bedwar a rannodd y siwrne anhygoel, gan ddilyn y nofiwr Sean Conway yn y cwch cefnogol am bedwar mis a hanner.

Wrth wneud y siwrne o Land's End i John O'Groats mae Sean, sy'n dod o Sir Gaerloyw wedi codi miloedd o bunnau i'r elusen War Child.

Wrth i'r daith ddirwyn i ben yn harbwr John O'Groats, dywedodd Owain ei fod wedi cael boddhad enfawr o weld ei ffrind yn cyrraedd pen y daith.

Rhyddhad

Gwaith Owain, sy'n enedigol o Bontypridd, oedd delio gyda'r wasg a'r cyfryngau, ond wrth i'r antur ddod i ben, daeth ton o hiraeth drosto.

Meddai: "Rhyddhad a boddhad o weld Sean yn glanio yn ddiogel 'nes i deimlo wrth gyrraedd John O'Groats.

"Yn gorfforol, roedd wedi rhoi ei hun trwy uffern ac wedi colli lot o bwysau wrth nofio.

"'Da ni wedi gweld rhai rhyfeddodau, yn cynnwys traethau gogoneddus sydd ddim ar agor i'r cyhoedd oherwydd fod clogwyni serth yn nadu hynny."

Dechreuodd y siwrne yn Land's End yng Nghernyw ym mis Mehefin ac yn fuan iawn daeth y criw i Gymru gan nofio ar hyd arfordir De Cymru a Sir Benfro.

Ychwanegodd Owain: "Mae Sir Benfro yn agos at fy nghalon ac fe wnaethon ni basio yn agos at Tŷ Ddewi.

"Oherwydd roeddem yng nghanol tywydd poeth, penderfynwyd symud ymlaen i nofio ar hyd arfordir Gorllewin Iwerddon. "

Newid Cynllun

"Yn wreiddiol y cynllun oedd nofio i fyny Bae Ceredigion ac o gwmpas Ynys Môn ond ni chawsom y siawns i ddod yn ôl i wneud hyn.

"Doedd yna ddim llawer o gyfle i fwynhau ein hunain, roeddem yn dilyn amserlen dynn, ac angen cyrraedd gwahanol fannau i ddal y llanw er mwyn gwneud y pellter mwyaf posib bob diwrnod. "

Er hynny dywedodd Owain fod peth disgwyl o gwmpas yn aros i'r trai a llanw droi i helpu Sean.

Ysbrydoli

Ychwanegodd: "Mae ymdrech Sean wedi bod yn ysbrydoledig, mi fuaswn wrth fy modd yn cymryd rhan mewn antur debyg yn y dyfodol."

Nawr mae'r criw yn ôl ar y tir mawr, mae'r gwaith o olygu ffilm o'r daith yn dechrau i Owain.

Sean Conway yw'r person cyntaf sydd wedi nofio arfordir Prydain yn y modd yma, er mae yna nifer sydd wedi nofio am bellteroedd hir rhwng Cuba a'r Unol Daleithau, yn ogystal â Chulfor Bering sydd rhwng Alasga a Rwsia.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol