Marwolaeth carw 'yn ddamweiniol'

Cyhoeddwyd

Mae cwest wedi dyfarnu bod ffermwr o Sir Gaerfyrddin fu farw wedi i garw ymosod arno, wedi marw drwy ddamwain.

Bu farw Kenneth Price, 75, yn Ysbyty Treforys ar Dachwedd 4, wedi iddo gael anafiadau difrifol yn y ddamwain ar Hydref 30.

Clywodd y cwest bod gwraig Mr Price, Doreen, wedi darganfod ei gŵr yn gorwedd ar fuarth eu fferm yn Saron ger Llandysul, gydag anafiadau difrifol i'w asennau a'i wyneb.

Cafodd driniaeth brys gan barafeddygon ar y fferm cyn cael ei gludo i'r ysbyty mewn hofrennydd.

Er iddo gael triniaeth bellach yn adran gofal dwys yr ysbyty, bu farw yn ddiweddarach.

Nid oedd aelodau o deulu Mr Price yn y cwest yn Aberdaugleddau ddydd Iau.

Deellir fod Mr Price yn ffermwr defaid profiadol a oedd wedi arallgyfeirio'n ddiweddar i ffermio ceirw'n ogystal.