Achos cyfreithiol dros uned gofal brys?

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae ymgyrchwyr yn teimlo y gall y newidiadau beryglu cleifion

Mae'r gweinidog iechyd yn wynebu cais am achos cyfreithiol yn erbyn ei benderfyniad dadleuol i newid y modd y mae gofal brys yn cael ei gynnal yn Ysbyty'r Tywysog Philip yn Llanelli.

Bydd cais yn cael ei wneud am adolygiad barnwrol o benderfyniad Mark Drakeford i newid yr adran gofal brys i fod yn adran dan arweiniad nyrsys gyda chefnogaeth meddygon teulu.

Mae ymgyrchwyr lleol yn dweud y gall y newid beryglu cleifion.

Mae llywodraeth Cymru wedi dweud eu bod yn ymwybodol o'r sefyllfa.

'Diffyg eglurdeb'

Penderfynodd y gweinidog ar ddyfodol yr adran ym mis Medi, wedi dadlau rhwng y bwrdd iechyd a'r Cyngor Iechyd Cymunedol am y cynllun.

Mae penderfyniad y gweinidog yn cael ei wrthwynebu oherwydd honiad nad yw'r bwrdd iechyd wedi rhoi digon o fanylion am sut y bydd yr adran yn cael ei staffio yn y dyfodol, yn enwedig rôl meddygon teulu.

Dywedodd Michael Imperato, cyfreithiwr sy'n cynrychioli un ymgyrchwr o Lanelli, Tony Flatley, bod angen mwy o fanylion.

"Mae'r gweinidog wedi rhoi'r syniad o arweinyddiaeth gan nyrsys gyda chefnogaeth meddygon teulu, ond does dim manylion yn hynny, does dim ystyriaeth o beth mae hynny yn ei olygu, a sut y bydd yn gweithio yn ymarferol."

Mae ymgyrchwyr yn dweud nad oes unrhyw eglurdeb ynglŷn ag os bydd meddygon yn yr ysbyty drwy'r amser, yn rhan amser, neu ar ben arall ffon.

Llywodraeth yn 'ymwybodol'

"Mae diffyg eglurdeb yn bwynt pwysig, oherwydd mae'r gweinidog am roi'r system yma i bobl Llanelli, system nac ydy pobl Llanelli yn ei ofyn amdano, na'r Cyngor Iechyd Cymunedol yn ei ofyn amdano na hyd yn oed y bwrdd iechyd yn ei ofyn amdano," meddai Mr Imperato.

"Mae'r cynllun wedi ei roi ar yr holl bobl yma ond does neb i'w weld yn deall sut mae'n gweithio."

Mewn datganiad, dywedodd Llywodraeth Cymru eu bod yn ymwybodol o gais am achos cyfreithiol gan Mr Flatley.

Mae gwrthwynebiad hefyd am i Mr Drakeford anwybyddu pryderon am broses ymgynghori Hywel Dda.

Mae adolygiad barnwrol ar wahân i mewn i benderfyniad gwreiddiol Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi ei ohirio.

Roedd disgwyl i'r adolygiad gael ei gynnal yr wythnos hon, ond mae wedi ei ohirio tra bod y cais am achos cyfreithiol yn cael ei ystyried.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol