Cwest: Anffawd oedd marwolaeth Gweithiwr Airbus

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Clywodd y crwner nad oedd blinder yn gyfrifol am farwolaeth Mr Williams

Mae cwest i farwolaeth gweithiwr yn ffatri Airbus yn Mrychdyn, Sir y Fflint wedi dweud mai anffawd oedd achos ei farwolaeth.

Roedd Donald Williams, 62, o Fwcle wedi dioddef anafiadau i'w ben a'i asennau pan wasgwyd rhwng tractor a chynhwysydd mewn garej ar y safle ym mis Tachwedd 2011.

Yn ôl arbenigwr ar batrymau gweithio a dystiodd yn y gwrandawiad, doedd blinder ddim i'w feio am y marwolaeth.

Dywedodd Airbus eu bod yn cydymdeimlo gyda theulu a ffrindiau Mr Williams.

Ail Shifft

Ar ddiwrnod y digwyddiad, clywodd y cwest yn Rhuthun bod Mr Williams wedi dechrau gweithio am 7.30yb. Roedd am orffen am 9yh ar ôl cwblhau ail shift fel oriau ychwanegol.

Roedd yn gweithio gyda'r gyrrwr/fecanydd Stephen Shone, ar beiriant sy'n cysylltu tractor i gynhwysydd sy'n cario deunydd i atal i ffyrdd rhewi.

Aeth Mr Shone i gaban y tractor gan droi'r peiriant ymlaen tra safodd Mr Williams y tu ôl i olwyn ôl y tractor.

Clywodd y cwest bod Mr Shone wedi tynnu yn ôl ar lifer yn y caban i godi'r cynhwysydd, pan glywodd Mr Williams yn gweiddi.

Gwthiodd y lifer yn ôl yn syth, a gwelodd ei gyd-weithiwr wedi ei ddal rhwng y tractor a'r cynhwysydd

Rhuthrwyd Mr Williams i Ysbyty'r Iarlles yng Nghaer lle bu farw yn ddiweddarach.

Roedd y post-mortem yn dangos ei fod wedi dioddef anafiadau i'w benglog a'i asennau.

Rheolau oriau gwaith

Fel rhan o'r cwest cafodd oriau gwaith Mr Williams eu hastudio, er mwyn darganfod os oedd blinder wedi cyfrannu at ei farwolaeth.

Yn y cwest dywedodd Julie Bell, arbenigwraig ar batrymau gweithio ei bod wedi darganfod anghysondebau rhwng oriau gwaith Mr Williams a rheolau Ewropeaidd.

Yn ôl y rheolau ni ddylid gweithio mwy na 48 aŵr yr wythnos ar gyfartaledd dros gyfnod o 17 wythnos, a dylid cael o leiaf 11 aŵr i orffwys rhwng shifftiau.

Dywedodd Ms Bell: "Roedd yna gyfnodau lle'r oedd Mr Williams yn gweithio nifer o shifftiau un ar ôl y llall heb dderbyn 24 neu 48 aŵr o orffwys sydd ei angen wedyn.

"Roedd yn eitha' clir nad oedd y cwmni yn rheoli oriau gweithio yn effeithiol ac mae yna botensial y gall risgiau drwy flinder gynyddu."

Ond daeth i'r casgliad ei fod hi'n anhebygol bod blinder wedi cyfrannu at ei farwolaeth.

"Er hyn dwi wedi dod i'r casgliad mai ond yr oriau yn arwain at y ddamwain a allai fod wedi cyfrannu tuag at y ddamwain," meddai.

Newid ers y ddamwain

Ar ôl clywed y dystiolaeth, dywedodd y Crwner, John Gittins, nad oedd yn gweld angen i roi adroddiad er mwyn ceisio osgoi marwolaeth yn y dyfodol.

Dywedodd bod patrymau gwaith wedi newid dros y ddwy flynedd diwethaf.

Mae Airbus yn dweud eu bod yn ystyried yr holl fanylion a'r sylwadau a wnaethpwyd yn y cwest.

Meddai llefarydd ar ran Airbus: "Rydym wedi bod yn rhan o'r ymchwiliad swyddogol a fel rhan o'n ymrwymiad diogelwch a byddwn yn cysidro'r holl dystiolaeth a'r sylwadau a wnaethpwyd."

"Rydym yn cydymdeimlo gyda Mrs Williams, a teulu, ffrindiau a chyd-weithwyr Donny Williams."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol