Dull newydd 'cyffrous' o drin canser

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Science Photo Library
Disgrifiad o’r llun,
Mae canser y bibell fwyd yn cael ei ystyried yn un o'r anoddaf i'w drin

Mae dull arloesol newydd o drin canser y bibell fwyd yn cael ei dreialu gan wyddonwyr yng Nghymru.

Maen nhw'n defnyddio cyfuniad o radiotherapi a dau gyffur cemotherapi gwahanol cyn rhoi llawdriniaeth mewn ymgais i wella canlyniadau.

Mae canser y bibell fwyd yn cael ei ystyried fel un o'r mathau anoddaf o ganser i'w drin.

Yn ôl y ffigyrau diweddaraf mae 8,000 diagnosis newydd bob blwyddyn, sy'n cyfateb i dros 150 o bobl bob wythnos.

Bydd y treialon yn digwydd yn y tair canolfan ganser yng Nghymru yn Abertawe, Caerdydd a Bodelwyddan.

'Cyffrous'

Dywedodd Dr Tom Crosby, cyfarwyddwr clinigol Canolfan Ganser Felindre yng Nghaerdydd sy'n arwain yr astudiaeth:

"Mae hon yn astudiaeth gyffrous sy'n ceisio defnyddio'r cyffuriau mwyaf effeithiol wedi'u cyfuno gyda'r dechnoleg ddiweddaraf er mwyn canfod triniaethau newydd.

"Mae gobeithion cleifion o oroesi'r math yma o ganser yn aml yn llai oherwydd diagnosis hwyr, sy'n golygu bod meddygon yn gorfod trin y cyflwr pan mae eisoes wedi gafael.

"Mae angen dull newydd os ydym am gael gobaith go iawn o rwystro ymlediad y clefyd a'i atal yn llwyr."

I gleifion sy'n addas i dderbyn llawdriniaeth, gall meddygon eu trin gyda cemotherapi neu gyfuniad o gemotherapi a radiotherapi cyn y lawdriniaeth.

Mae astudiaethau diweddar wedi dangos bod y cyfuniad yma yn gallu bod yn fwy diogel ac effeithiol na cemotherapi ar ei ben ei hun.

Bydd ymchwilwyr yn edrych ar sgil-effeithiau'r driniaeth, pa mor hir y bydd pobl yn rhydd o ganser ac a yw'r canser wedi lledaenu i rannau eraill o'r corff.

Uned Dreialon Canser Cymru - sy'n rhan o Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd - sy'n gyfrifol am y treialon, a dywedodd y cyfarwyddwr Dr Gareth Griffiths:

"Mae'r profion clinigol newydd agor ac rydym ni'n recriwtio'r cleifion cyntaf.

"Bydd hyn yn rhoi'r dystiolaeth i ni fedru penderfynu a fyddwn yn cynnal profion gyda nifer fawr o gleifion, ac fe allai hynny arwain at fuddion i gleifion a newid ein ffordd o weithio ar draws y DU."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol