Dadorchuddio gwaith crefft newydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Llyfrgell Genedlaethol
Disgrifiad o’r llun,
Gweithiodd myfyrwyr o Ben Llŷn gyda chrefftwyr mewn cyfres o 12 gweithdy

Mae gwaith crefft newydd, Neges Pen Llŷn, yn cael ei ddadorchuddio ym Mhlas Glyn-y-weddw ger Llanbedrog, Gwynedd, i ddathlu cwblhau ail brosiect Cynllun Eluned Gymraes Davies.

Mae'r cynllun, sy'n cael ei reoli gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru, yn cynnwys cyfres o brosiectau ar draws Cymru ble mae crefftwyr yn gweithio gyda phobl leol i ddatblygu eu sgiliau crefft.

Ym Mhen Llŷn gweithiodd myfyrwyr lleol gyda chrefftwyr i weithredu prosiect oedd yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau gwaith metel.

Bu'r crefftwyr Ann Catrin Evans ac Angela Evans yn gweithio gyda'r myfyrwyr mewn cyfres o 12 gweithdy.

Yn ystod y gweithdai bu'r myfyrwyr yn creu teclynnau metel â llaw er mwyn creu siâp neu gofnod ar bapur, a'u rhwymo mewn llyfrau bach.

Mae'r myfyrwyr wedi cael cyfle i ymarfer sgiliau newydd sy'n cynnwys soldro, boglynnu, lliwio metel, creu papur a rhwymo llyfrau.

Ffynhonnell y llun, Llyfrgell Genedlaethol
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y myfyrwyr brofiad o sgiliau newydd yn cynnwys soldro, lliwio metel a rhwymo llyfrau

Sgiliau newydd

Noddwyd y rhaglen drwy gymynrodd a dderbyniodd y Llyfrgell Genedlaethol oddi wrth ystâd Eluned Gymraes Davies (1910-2004).

Chwaraeodd Ms Davies ran allweddol pan sefydlwyd Canolfan Gymunedol Tŷ Bryn yn Uplands, Abertawe, dros 60 mlynedd yn ôl, a chafodd ei hapwyntio yn Bennaeth cyntaf yno.

Meddai Aled Gruffydd Jones, Prif Weithredwr a Llyfrgellydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru: "Mae cymynrodd Eluned Gymraes Davies wedi galluogi'r Llyfrgell Genedlaethol i weld ac archwilio ein casgliad mewn ffyrdd newydd.

"Mae'r syniad o grefftwyr yn dysgu sgiliau newydd i bobl ar draws Cymru, a defnyddio eitemau o gasgliad y Llyfrgell fel ysbrydoliaeth yn un cyffrous iawn."

Meddai Angela Evans, un o'r tiwtoriaid: "Roedd yn wych cael y cyfle i gyflwyno gweithdai safonol yn rhad ac am ddim i fyfyrwyr brwdfrydig.

"Braint oedd cael efelychu gwaith Eluned Gymraes Davies, a chwarae rhan yn ei gwaddol drwy annog pobl i ddysgu am, a defnyddio crefftau traddodiadol."

Bydd y gwaith gorffenedig yn cael ei arddangos ym Mhlas Glyn-y-weddw ger Llanbedrog rhwng Tachwedd 17 a Rhagfyr 24.

Wedi hyn bydd yn cael ei drosglwyddo i Aberystwyth i'w arddangos yn Ystafell Eluned Gymraes Davies yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol