Gwrthdrawiad A48: Cwpl priod wedi marw

Cyhoeddwyd

Mae'r Heddlu wedi cadarnhau bod cwpl priod wedi marw wedi gwrthdrawiad ar yr A48 yn Sir Gaerfyrddin.

Bu farw Walford Bennett, 79, a'i wraig Daphne Bennett, 77, o Gydweli yn dilyn gwrthdrawiad ar y ffordd rhwng Caerfyrddin a Cross Hands ger cyffordd Llanddarog, am tua 11.10am fore Gwener.

Mae'r teulu wedi cael gwybod ac yn derbyn cymorth gan Heddlu Dyfed Powys.

Cafodd dau arall ei hanafu yn y digwyddiad ac maen nhw'n cael eu trin yn Ysbyty Glangwili am anafiadau sydd ddim yn cael eu hystyried i fod yn ddifrifol.

Cafodd y ffordd ei chau yn y ddau gyfeiriad rhwng Caerfyrddin a Cross Hands ac mae disgwyl iddo aros ar gau am rhai oriau tra bod y safle yn cael ei harchwilio.

Mae'r ffordd tua'r dwyrain bellach wedi air agor ond mae'r ffordd tua'r gorllewin yn parhau ynghau.

Mae'r Heddlu yn apelio i unrhyw un oedd ar y ffordd ar yr adeg ac a welodd y digwyddiad i gysylltu â'r Heddlu ar 101.