Arian ffug: Heddlu'n cyhoeddi llun

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BTP
Disgrifiad o’r llun,
Mae Heddlu Trafnidiaeth Prydain yn awyddus i holi'r dyn yma ynghylch y digwyddiad

Mae Heddlu Trafnidiaeth Prydain (BTP) yn apelio am gymorth y cyhoedd wedi i arian ffug gael ei ddefnyddio yng ngorsaf rheilffordd Canol Caerdydd.

Mae'r heddlu wedi cyhoeddi llun o gamera cylch cyfyng o ddyn y maen nhw'n awyddus i'w holi am y digwyddiadau ar ddydd Llun, Hydref 21.

Dywedodd PC Dave Brown o BTP: "Aeth dyn i mewn i gaffi Upper Crust am tua 6:30pm gan ddefnyddio papur deg punt ffug i dalu am nwyddau.

"Ychydig yn ddiweddarach aeth yr un person i mewn i siop Spar yn yr orsaf a cheisio prynu dwy botel o alcohol, unwaith eto gyda phapur deg punt ffug.

"Pan heriwyd y dyn gan staff y siop, oedd yn amau dilysrwydd yr arian, fe redodd y dyn o'r siop gan adael yr arian ffug ar ei ôl.

"Yn dilyn ymholiadau, rydym yn medru cyhoeddi llun o ddyn yr ydym am ei holi mewn cysylltiad â'r digwyddiad. Rydym yn awyddus iawn i ddod o hyd iddo gan ein bod yn credu fod ganddo wybodaeth fyddai o gymorth i'r ymchwiliad."

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sy'n adnabod y dyn neu sydd â gwybodaeth amdano i ffonio Heddlu Trafnidiaeth Prydain ar 0800 405040 gan nodi'r cyfeirnod B5/WCA ar 15/11/2013.

Hefyd gall pobl ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol