BBC Cymru Fyw

Mwy o bobl ifanc Cymru'n gofalu am ddim

Published
image captionMae mwy o bobl ifanc yn rhoi gofal di-dâl yng Nghymru o'i gymharu â Lloegr
Mae bron i 8% o'r bobl sy'n darparu o leiaf awr o ofal di-dâl bob blwyddyn yng Nghymru yn fengach na 25 oed.
Golygai hyn bod 3.1% o'r holl ofal sy'n cael ei ddarparu am ddim yn cael ei roi gan bobl ifanc dan 25.
Mae gofal di-dâl yn cynnwys gofal sy'n cael ei ddarparu i bobl sâl, mewn oed neu anabl gan aelodau o'r teulu, ffrindiau, cymdogion ac eraill.
Dyw gofal plant ddim yn cael ei gynnwys.
Mae graddfa uwch o bobl ifanc yn darparu gofal di-dâl yng Nghymru o'i gymharu â Lloegr.
Ym Merthyr Tudful mae'r raddfa uchaf, lle mae 9.9% o'r gofal di-dâl yn cael ei ddarparu gan bobl ifanc.
Cafodd y ffigyrau eu rhyddhau gan undeb llafur y GMB.

'Glud' cymdeithas

Dywedodd John Phillips, ysgrifennydd Cymru a de orllewin Lloegr yr undeb: "Mae'r adroddiad yma'n dangos... fod pobl ifanc yn rhan o'r 'glud' sy'n cynnal undod cymdeithasol dros y cenedlaethau.
"Mae'n mynd yn erbyn y darlun arferol o bobl ifanc gan ddangos y graddau rydym yn dibynnu arnyn nhw.
"Yn anffodus y genhedlaeth yma sydd wedi dioddef effeithiau'r dirwasgiad sydd bellach wedi bod yn mynd rhagddo ers chwe blynedd."
Yn gynharach y flwyddyn hon cyhoeddodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol fod 12% o boblogaeth Cymru yn darparu rhyw lefel o ofal di-dâl yn y flwyddyn 2011.
Roedd hyn yn gyfradd uwch na unrhyw ardal o Loegr.
Llundain oedd yr ardal oedd a'r gyfradd isaf, gyda dim ond 8.4% o'i phoblogaeth yn gofalu'n wirfoddol.

Straeon perthnasol

  • 789 o gartrefi gofal wedi cau ers 2009