Mwy o bobl ifanc Cymru'n gofalu am ddim

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae mwy o bobl ifanc yn rhoi gofal di-dâl yng Nghymru o'i gymharu â Lloegr

Mae bron i 8% o'r bobl sy'n darparu o leiaf awr o ofal di-dâl bob blwyddyn yng Nghymru yn fengach na 25 oed.

Golygai hyn bod 3.1% o'r holl ofal sy'n cael ei ddarparu am ddim yn cael ei roi gan bobl ifanc dan 25.

Mae gofal di-dâl yn cynnwys gofal sy'n cael ei ddarparu i bobl sâl, mewn oed neu anabl gan aelodau o'r teulu, ffrindiau, cymdogion ac eraill.

Dyw gofal plant ddim yn cael ei gynnwys.

Mae graddfa uwch o bobl ifanc yn darparu gofal di-dâl yng Nghymru o'i gymharu â Lloegr.

Ym Merthyr Tudful mae'r raddfa uchaf, lle mae 9.9% o'r gofal di-dâl yn cael ei ddarparu gan bobl ifanc.

Cafodd y ffigyrau eu rhyddhau gan undeb llafur y GMB.

'Glud' cymdeithas

Dywedodd John Phillips, ysgrifennydd Cymru a de orllewin Lloegr yr undeb: "Mae'r adroddiad yma'n dangos... fod pobl ifanc yn rhan o'r 'glud' sy'n cynnal undod cymdeithasol dros y cenedlaethau.

"Mae'n mynd yn erbyn y darlun arferol o bobl ifanc gan ddangos y graddau rydym yn dibynnu arnyn nhw.

"Yn anffodus y genhedlaeth yma sydd wedi dioddef effeithiau'r dirwasgiad sydd bellach wedi bod yn mynd rhagddo ers chwe blynedd."

Yn gynharach y flwyddyn hon cyhoeddodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol fod 12% o boblogaeth Cymru yn darparu rhyw lefel o ofal di-dâl yn y flwyddyn 2011.

Roedd hyn yn gyfradd uwch na unrhyw ardal o Loegr.

Llundain oedd yr ardal oedd a'r gyfradd isaf, gyda dim ond 8.4% o'i phoblogaeth yn gofalu'n wirfoddol.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol