Hywel Dda: Llawdriniaethau i barhau

Bronglais
Image caption Bydd llawdriniaethau yn parhau i gael eu cynnal ym Mronglais dros y gaeaf

Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi cyhoeddi y bydd llawdriniaethau orthopedig yn parhau i gael eu cynnal mewn tri ysbyty yno dros y gaeaf.

Roedd y bwrdd wedi dweud eu bod nhw'n ystyried gohirio triniaethau orthopedig sy'n cael eu trefnu o flaen llaw er mwyn eu galluogi i ymdopi gyda'r cynnydd mewn achosion brys dros y gaeaf.

Ond mewn datganiad ddydd Gwener, dywedodd y bwrdd y bydd llawdriniaethau'n parhau, er y bydd llai ohonyn nhw'n cael eu cynnal o'i gymharu â'r arfer.

Roedd Llywodraeth Cymru eisoes wedi dweud nad oedd penderfyniad terfynol wedi ei wneud ynglŷn â gohirio llawdriniaethau.

Newid eu meddwl?

Mewn datganiad, dywedodd y bwrdd iechyd: "Un elfen o'r cynllunio at y gaeaf oedd ystyried triniaethau orthopedig sy'n cael eu trefnu o flaen llaw.

"Gallwn gadarnhau ein bod, yn amodol ar gymeradwyaeth y bwrdd, yn bwriadu parhau gyda'r llawdriniaethau yma ar bob un o'r tri safle sef yn Ysbyty Tywysog Philip, Llwyn Helyg a Bronglais dros y gaeaf, ond gyda llai o gapasiti.

"Rydym wedi dod i'r penderfyniad yma wedi trafod yn helaeth gyda staff."

Yn wreiddiol roedd y bwrdd wedi dweud bod Ysbyty Glangwili yn Sir Gâr yn un lle byddai triniaethau'n cael eu gohirio ond doedd datganiad y bwrdd iechyd ddydd Gwener ddim yn cyfeirio at yr ysbyty yno.

Mae'r BBC wedi cysylltu gyda Bwrdd Iechyd Hywel Dda am eglurhad.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.