Barnardo's: Bwlio yn 'anorfod' medd plant a phobl ifanc

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae Barnardo's yn dweud bod lleisiau plant yn cael eu hanwybyddu

Dyw canllaw gwrth fwlio Llywodraeth Cymru ddim yn cael ei weithredu yn effeithiol meddai elusen Barnardo's Cymru.

Mae'r elusen yn dweud bod angen mwy o gefnogaeth ar blant sydd yn cael eu bwlio ar ôl iddynt dderbyn canlyniadau holiadur a anfonwyd i blant a phobl ifanc yn gofyn iddyn nhw i son am eu profiadau.

Casgliad yr holiadur hwnnw oedd bod dros hanner plant Cymru wedi gweld rhywun yn cael ei fwlio ar sail anabledd, rhywioldeb neu gefndir.

Derbyniodd yr elusen 600 o atebion gyda'r mwyafrif wnaeth ymateb yn bobl ifanc rhwng 11-16 oed.

Mae'r data yn dangos fod 58% o bobl wedi gweld person yn cael ei bwlio achos ei rhywioldeb a'r un ffigwr achos anabledd.

Bwlio yn anorfod

51% oedd y ganran ar sail hil neu gefndir. Mae'r canlyniadau wedi eu cyhoeddi ar ddechrau wythnos gwrth-fwlio.

Yn ôl Barnardo's mi oedd nifer yn teimlo bod bwlio yn anorfod ac nad oes 'na ddim byd allith gael ei wneud i daclo'r broblem.

Mae gwaith ymchwil yn dangos bod bwlio yn effeithio hyder yr unigolyn a'i gallu i wneud ffrindiau a chael addysg lawn. Efo mwy o bobl ifanc yn defnyddio eu ffonau i gyfathrebu mae hynny yn golygu bod bwlio yn digwydd fwy tu allan i furiau'r ysgol.

"Ges i fy mwlio pan o'n i yn ifancach ac mi oedd e yn erchyll. O'n i yn cael fy nilyn ac mi oedden nhw yn gorfodi fi i ymladd merched. Ond o'n i ddim eisiau ymladd. Mi wnaethon nhw ymosod arna i a galw enwau.

"Mi oedd fy mywyd yn uffern. Dw i ddim eisiau i unrhyw un arall gael ei bwlio. Es i drwy'r profiad ac mi oedd e yn ofnadwy ac mae angen sortio'r broblem," meddai un person wnaeth ymateb i'r holiadur oedd yn cael ei fwlio o achos ei rhywioldeb.

Mi oedd gan rai awgrymiadau ar gyfer taclo bwlio.

Un o rain oedd cynllun cenedlaethol fel bod arferion da yn cael eu rhannu tra bod eraill yn dweud bod angen i'r swyddogion heddlu sydd yn gweithio yn y gymuned helpu i atal bwlio tu allan i'r ysgol.

Angen gwrando

Mae Vicky Butler, Swyddog ymchwil a pholisi efo Barnardo's Cymru yn dweud bod angen i ni wrando ar leisiau'r rhai sydd wedi eu bwlio.

"Os ydyn ni am leihau'r nifer sydd yn cael eu bwlio mae angen i ni gredu profiadau plant a phobl ifanc a rhoi stop i'r stigma sydd yn bodoli mewn ysgolion pan maen nhw'n cydnabod bod bwlio yn digwydd."

Mae'n dweud bod y sylwadau yn yr holiadur yn dangos nad yw canllawiau gwrth fwlio Llywodraeth Cymru yn cael ei weithredu yn effeithiol ar draws yr ysgolion.

"Mae 'na adnoddau gwrth fwlio yn cael eu darparu gan nifer o fudiadau gwahanol yng Nghymru. Ond mi fyddai yn gwneud sens i gael un adnodd canolog ar gyfer athrawon a phobl sydd yn gweithio efo phlant a phobl ifanc. Mi ddylai hwn gael ei gefnogi gan gynllun gwrth-fwlio cenedlaethol."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol