Damwain awyren : enwi'r ddau fu farw

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Martyn Jones
Disgrifiad o’r llun,
Mi ddigwyddodd y ddamwain ym Maes Awyr Penarlâg

Mae heddlu'r gogledd wedi cadarnhau mai Gary Vickers 58 oed a Kaye Clarke 42 oed oedd y ddau berson gafodd ei lladd mewn damwain awyren yn Sir y Fflint bnawn Gwener.

Y gred yw bod y ddau, oedd yn dod o ardal Caer, ar ei ffordd adref o Baris pan ddigwyddodd y ddamwain.

Cafodd y gwasanaethau brys ei galw i'r ddamwain ym Maes Awyr Penarlâg toc wedi 1.00pm.

Mi oedd Gary Vickers wedi marw yn syth.

Mi fuodd Kaye Clarke farw yn ddiweddarach yn yr ysbyty.

Mae adran ymchwiliadau damweiniau awyr yn trio darganfod beth ddigwyddodd.

Nam mecanyddol?

Mae disgwyl iddyn nhw barhau efo'r gwaith ymchwilio ar y safle cyn y bydd gweddillion yr awyren yn cael ei symud i bencadlys yr adran yn Lloegr.

Yn ôl un ymgynghorydd awyrennau mae'n bosib mai problem fecanyddol wnaeth achosi'r ddamwain.

"Ddyle dim byd fod wedi mynd o'i le pan oedd yr awyren yn paratoi i lanio," meddai Chris Yates.

"Roedd y peilot yn sgilgar efo awyrennau a hofrenyddion.

"Felly mae'n siŵr bydd yr ymchwiliad yn canolbwyntio ar y gwaith cynnal a chadw'r awyren ac os oedd na nam mecanyddol."

Straeon perthnasol