Cyngerdd S4C ar gyfer apêl y Philipinau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC
Disgrifiad o’r llun,
Y canwr Paul Potts ydy un o'r artistiaid fydd yn perfformio yn y cyngerdd

Daeth tua 400 o bobl i gyngerdd arbennig a drefnwyd ar fyr rybudd nos Sul i godi arian ar gyfer Apêl y Philipinau.

Cafodd y cyngerdd ei drefnu gan S4C ar faes Sioe Môn ym Mona, ac fe gafodd ei darlledu'n fyw ar y sianel.

Ymhlith yr artistiaid fu'n perfformio roedd Bryn Fôn, Elin Fflur, Siân James a'r tenor o Bort Talbot Paul Potts.

Roedd yntau wedi gyrru o'r gartref fore Sul er mwyn medru cymryd rhan.

Cyflwynydd y cyngerdd oedd y digrifwr o Ynys Môn, Tudur Owen.

Roedd Cyfarwyddwr Cynnwys S4C, Dafydd Rhys wedi dweud bod y golygfeydd ar y teledu wedi gwneud i'r sianel feddwl bod angen gwneud rhywbeth i helpu.

"Wrth drafod pa gyfraniad y gallwn ni ei wneud i hyrwyddo'r apêl am arian, fe ddaeth i'r amlwg bod modd inni lwyfannu cyngerdd ar Ynys Môn nos Sul, ac y gallai hynny ddarparu hwb i'r ymdrechion i godi arian.

"Dwi'n ddiolchgar iawn i gwmni Rondo am ymateb mor gyflym ac wrth gwrs i'r holl artistiaid sydd wedi ymrwymo i berfformio hyd yma ac eraill sydd wedi cynnig eu cefnogaeth."

Defnyddio adnoddau

Trefnwyd y cyngerdd ar fyr rybudd ar yr un safle ag Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc gafodd ei chynnal nos Sadwrn.

Roedd cynhyrchydd y darllediad oddi yno, Hefin Owen, wedi gweld y cyfle i ddefnyddio'r adnoddau i wneud rhywbeth i godi arian i apêl DEC ar gyfer pobl y Philipinau.

Bu nifer o ddoniau lleol yn perfformio ar y noson, gan gynnwys Côr Ieuenctid Môn, Côr Glanaethwy ac Alys Williams a ymddangosodd ar y gyfres 'The Voice' ar y BBC.

Mae Teiffŵn Haiyan wedi achosi dinistr enfawr yn y Philipinau gyda mwy na 3,500 o bobl wedi eu lladd ac mae disgwyl i'r ffigwr gynyddu.

Dyma ydy un o'r stormydd mwyaf pwerus sydd wedi cyrraedd y tir erioed ac mae'r mudiadau sydd yn gweithio yno wedi dweud bod y sefyllfa yn 'llwm' i bobl y wlad.

Yn ôl y Cenhedloedd Unedig mae tua 11 miliwn o bobl wedi eu heffeithio.

Ddydd Mawrth fe lansiwyd apêl gan (DEC Cymru) ar gyfer y rhai sydd wedi dioddef.

Mae'r elusennau sydd yn gweithio yno yn dweud mai'r flaenoriaeth ydy rhoi bwyd, dŵr a lloches i'r rhai sydd wedi goresgyn.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol