Darganfod chwilod mewn ffrwythau sych

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y trychfilod eu darganfod mewn 60% o ddatys a 75% o ffigs

Mae wedi dod i'r amlwg fod swyddogion safonau bwyd wedi dod o hyd i chwilod byw a marw, ynghyd ag ysgarthion pryfaid, mewn ffigs a datys sych oedd ar werth yng Nghaerdydd.

Daeth labordai bwyd y brifddinas o hyd i'r creaduriaid mewn 60% o ddatys a 75% o ffigs a gafodd eu profi.

Roedd gwyddonwyr wedi profi 43 pecyn o ffrwythau wedi'u sychu oedd ar werth mewn siopau a marchnadoedd - sef cyfanswm o 3,500 o ffrwythau.

O dan reolau Ewropeaidd, byddai'r ffrwythau dan sylw'n cael eu hystyried yn anniogel.

Dywedodd Alistair Low, o Wasanaethau Gwyddonol Caerdydd, wrth raglen X-Ray BBC Cymru fod peth o'r deunydd a gafodd ei ddarganfod yr un lliw â'r ffrwythau a ddim yn hawdd i'w weld o'r herwydd.

Pan gafodd rhai o'r ffrwythau eu hagor, roedd pum chwilen fyw y tu mewn.

'Dim callach'

Mae'r trychfilod yn mynd i mewn i'r ffrwythau wrth iddynt gael eu sychu a'u pecynnu yn y gwledydd ble maent yn cael eu tyfu - gan gynnwys Sawdi Arabia, Twrci a Thiwnisia.

Eglurodd Mr Low: "Maent yn bwyta'r ffrwythau er mwyn tyfu ac weithiau maent yn mynd yn sownd y tu mewn, ac yn amlwg maent yn marw neu maent yn dal yn fyw.

"Os nad ydych chi'n agor y ffrwythau fyddwch chi ddim callach."

Er mai ond ffrwythau oedd ar werth yng Nghaerdydd a gafodd eu profi, mae Mr Low yn pryderu y gallai fod yn broblem ehangach ar draws Cymru.

Meddai: "Os yw'n bresennol mewn dinas fawr rwy'n siŵr fod y math yna o siopau ar gael ar draws Cymru, felly mae'n sicr yn rhywbeth i'w ystyried."

Roedd Mr Low yn cynghori pobl i dorri'r ffrwythau'n hanner ac edrych yn ofalus y tu mewn. Os ydynt yn dod o hyd i unrhyw beth amheus, fe ddylen nhw gysylltu gyda swyddogion safonau masnach.

Hefyd gan y BBC