Cwmni bisgedi Burton's yn cael ei werthu

Jammie Dodgers
Image caption Mae Jammie Dodgers yn cael eu cynhyrchu yn ffatri Burton's yn Llantarnam, Torfaen

Mae cwmni bisgedi, sy'n cyflogi 700 o bobl yn Llantarnam ger Cwmbrân, wedi cael ei brynu gan fuddsoddwyr o Ganada.

Ontario Teachers Pension Plan sydd wedi cytuno i brynu Burton's Biscuits, sy'n cynhyrchu bisgedi Wagon Wheels a Jammie Dodgers mewn ffatrïoedd ar draws y DU.

Mae dros 2,000 o weithwyr yn cael eu cyflogi mewn safleoedd yn Llantarnam, Caeredin, Moreton ar Lannau Mersi a Blackpool.

Dywedodd Prif Weithredwr Burton's, Ben Clarke, ei fod yn edrych ymlaen at weld y busnes yn ffynnu yn rhyngwladol.

Burton's yw un o gynhyrchwyr bisgedi mwya' amlwg y DU, gyda gwerthiant o £340 miliwn bob blwyddyn.

'Y Partner Perffaith'

Mae Ontario Teachers Pension Plan wedi buddsoddi mewn nifer o gwmnïau Prydeinig dros y blynyddoedd diwethaf, gan gynnwys y cwmni sy'n rhedeg y Loteri Genedlaethol, Camelot, a'r gadwyn meithrinfeydd Busy Bees.

Dywedodd Mr Clarke: "Gyda'r cyfuniad o bwer ariannol arbennig, cydweithio ac arbenigedd byd-eang, roedd hi'n glir i mi mai OTPP oedd y partner perffaith i ni."

Meddai Jo Taylor, pennaeth OTPP yn Llundain: "Rydym ni'n edrych ymlaen at gefnogi tîm rheoli ardderchog Burton's i dyfu'r busnes yn y DU a datblygu'r farchnad dramor."

Mae Burton's wedi bod yn eiddo i nifer o fuddsoddwyr. Prynwyd y cwmni gan HM Capital yn 2000, ac yn 2009, cafodd ei brynu gan Apollo a'r banc o Ganada, CIBC. Roedd hyn wedi i'r perchnogion ar y pryd, Duke Street Capital, gael eu gorfodi i roi'r busnes yn nwylo'r benthycwyr.

Ym mis Mehefin 2013, cyhoeddwyd buddsoddiad o £4.6 miliwn i warchod swyddi yn safle'r cwmni yn Llantarnam.

Mae disgwyl i'r cytundeb diweddara' rhwng Burton's ac OTPP gael ei gwblhau cyn diwedd mis Tachwedd.

Straeon perthnasol