BBC Cymru Fyw

Cwmni bisgedi Burton's yn cael ei werthu

Published
image captionMae Jammie Dodgers yn cael eu cynhyrchu yn ffatri Burton's yn Llantarnam, Torfaen

Mae cwmni bisgedi, sy'n cyflogi 700 o bobl yn Llantarnam ger Cwmbrân, wedi cael ei brynu gan fuddsoddwyr o Ganada.

Ontario Teachers Pension Plan sydd wedi cytuno i brynu Burton's Biscuits, sy'n cynhyrchu bisgedi Wagon Wheels a Jammie Dodgers mewn ffatrïoedd ar draws y DU.

Mae dros 2,000 o weithwyr yn cael eu cyflogi mewn safleoedd yn Llantarnam, Caeredin, Moreton ar Lannau Mersi a Blackpool.

Dywedodd Prif Weithredwr Burton's, Ben Clarke, ei fod yn edrych ymlaen at weld y busnes yn ffynnu yn rhyngwladol.

Burton's yw un o gynhyrchwyr bisgedi mwya' amlwg y DU, gyda gwerthiant o £340 miliwn bob blwyddyn.

'Y Partner Perffaith'

Mae Ontario Teachers Pension Plan wedi buddsoddi mewn nifer o gwmnïau Prydeinig dros y blynyddoedd diwethaf, gan gynnwys y cwmni sy'n rhedeg y Loteri Genedlaethol, Camelot, a'r gadwyn meithrinfeydd Busy Bees.

Dywedodd Mr Clarke: "Gyda'r cyfuniad o bwer ariannol arbennig, cydweithio ac arbenigedd byd-eang, roedd hi'n glir i mi mai OTPP oedd y partner perffaith i ni."

Meddai Jo Taylor, pennaeth OTPP yn Llundain: "Rydym ni'n edrych ymlaen at gefnogi tîm rheoli ardderchog Burton's i dyfu'r busnes yn y DU a datblygu'r farchnad dramor."

Mae Burton's wedi bod yn eiddo i nifer o fuddsoddwyr. Prynwyd y cwmni gan HM Capital yn 2000, ac yn 2009, cafodd ei brynu gan Apollo a'r banc o Ganada, CIBC. Roedd hyn wedi i'r perchnogion ar y pryd, Duke Street Capital, gael eu gorfodi i roi'r busnes yn nwylo'r benthycwyr.

Ym mis Mehefin 2013, cyhoeddwyd buddsoddiad o £4.6 miliwn i warchod swyddi yn safle'r cwmni yn Llantarnam.

Mae disgwyl i'r cytundeb diweddara' rhwng Burton's ac OTPP gael ei gwblhau cyn diwedd mis Tachwedd.

Straeon perthnasol

  • Buddsoddiad o £4.6m i warchod swyddi