BBC Cymru Fyw

Plaid Cymru'n ystyried chwe enw yn Nwyfor Meirionnydd

Published
image copyright(C) British Broadcasting Corporation
image captionMae arweinydd Cyngor Gwynedd, Dyfed Edwards, ymhlith y chwech sy'n awyddus i geisio olynu Elfyn Llwyd fel AS Dwyfor Meirionydd
Mae Plaid Cymru wedi cyhoeddi rhestr fer o chwe ymgeisydd posib ar gyfer sedd San Steffan yn etholaeth Dwyfor Meirionnydd.
Cadarnhaodd Elfyn Llwyd, yr Aelod Seneddol presennol, na fyddai'n ymgeisio am y sedd eto yn yr etholiad yn 2015.
Bydd y blaid nawr yn cynnal dau gyfarfod i drafod yr enwebiadau a bydd enw'r ymgeisydd buddugol yn cael ei gyhoeddi ar Ragfyr 14.
Y chwech sydd wedi'u henwebu yw:
• Mabon ap Gwynfor
• Dyfed Edwards
• John Gillibrand
• Gwynfor Owen
• Liz Saville Roberts
• Mandy Williams Davies.
Dywedodd Lis Puw, cadeirydd pwyllgor etholaeth Dwyfor Meirionnydd: "Rydym wrth ein boddau bod yna chwe ymgeisydd cryf wedi rhoi eu henwau gerbron i gynrychioli Dwyfor Meirionydd yn San Steffan.
"Mae Elfyn Llwyd wedi bod yn llysgennad rhagorol i Ddwyfor Meirionnydd yn San Steffan am dros 20 mlynedd, ac rydym wedi'n calonogi fod gennym restr gref o ymgeiswyr sy'n barod i'w olynu.
"Roedd Elfyn wedi profi'n ymgyrchydd angerddol, uchel iawn ei barch yn San Steffan, a oedd o hyd yn gwneud yn sicr fod lleisiau pobl Dwyfor Meirionnydd a Nant Conwy'n cael eu clywed.
"Mae ein hymgeiswyr posib i gyd yn awyddus i barhau â'r gwaith pwysig hwn."

Straeon perthnasol

  • Elfyn Llwyd i sefyll i lawr