Cyngor y Fflint: Swyddi yn y fantol?

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Pencadlys Cyngor Sir y Fflint

Mae awgrym o fewn dogfen gafodd ei pharatoi gan Gyngor Sir y Fflint y gallai swyddi fynd fel rhan o gynlluniau i arbed dros £15 miliwn y flwyddyn nesaf.

Yn yr adroddiad sydd wedi ei baratoi o flaen cyfarfod y cabinet ddydd Mawrth, mae manylion ynglŷn â gwahanol ffyrdd y gallai'r cyngor ei ddefnyddio i dorri costau ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

Mae'r adroddiad yn dweud: "Yn gyntaf mae'n rhaid penderfynu ar feysydd ar gyfer yr adolygiad gwerth am arian drwy effeithlonrwydd corfforaethol, er enghraifft lleihau gwario ar gaffael, systemau mewnol ac ymarferol, yn ogystal ag effeithlonrwydd gweithredol.

"Yn ail (rhaid ystyried arbedion) drwy newidiadau sensitif wedi eu cynllunio'n ofalus i'r gweithlu a drwy adolygu'r model gweithredu."

Gallai hyn gynnwys gofyn i aelodau staff dderbyn diswyddiad gwirfoddol neu hyd yn oed diswyddo pobl o'i swyddi.

Arbed arian

Fe glywodd y cyngor eu bod yn wynebu toriad o 3.6% i'w cyllideb y flwyddyn nesaf wedi i Lywodraeth Cymru gyhoeddi'r gyllideb ddrafft ym mis Hydref.

Roedd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi rhybuddio nad oedd cynghorau wedi paratoi at raddfa'r toriadau gafodd eu cyhoeddi.

Mae cynghorau Rhondda Cynon Taf a Phen-y-bont ar Ogwr eisoes wedi cyhoeddi rhai camau allan nhw gymryd er mwyn ceisio ymdopi gyda'r diffyg arian.

Yn y Rhondda mae cynnig yn cael ei ystyried i godi oed mae plant yn dechrau'r ysgol o dair i bedair, tra ym Mhen-y-bont mae cynghorwyr yn ystyried torri faint o arian sydd ar gael i ysgolion.

Byddai hynny'n mynd yn erbyn gorchymyn y llywodraeth na ddylid gostwng cyllidebau ysgolion.

Bydd manylion fwy llawn am gynnig Cyngor Sir y Fflint yn cael eu cyhoeddi ym mis Ionawr.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol