Carchar am greulondeb i geffylau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd yr RSPCA bod amodau ar y fferm yn "frawychus"

Mae dyn o Wynedd wedi ei garcharu am 10 wythnos am greulondeb yn erbyn ceffylau ar ei fferm ger Pwllheli.

Cafodd Evan Lloyd Evans, 69, ei gyhuddo o achosi niwed a methu a gofalu am geffylau ar Fferm Pencarth Uchaf yn Chwilog.

Wedi ymweliad gan swyddogion yr RSPCA yn 2012, cafodd naw o geffylau eu difa a 50 eu cymryd o'r safle er mwyn atal unrhyw ddioddefaint pellach.

Dywedodd Arolygydd yr RSPCA Mark Roberts bod amodau ar y fferm yn "frawychus".

Difa anifeiliaid

Clywodd y llys bod swyddogion yr RSPCA wedi ymweld â'r fferm ar Fehefin 27, 2012 ac wedi archwilio'r safle.

O ganlyniad, cafodd naw o geffylau eu difa oherwydd bod eu carnau mewn cyflwr mor wael nad oedd modd eu trin.

Cafodd 50 arall eu symud o'r fferm am eu bod yn dioddef oherwydd gofal amhriodol ac yn byw mewn amodau nad oedd yn addas.

Dim ond pump o'r ceffylau oedd â carnau oedd heb eu difrodi.

Dywedodd yr RSPCA bod costau symud yr anifeiliaid, cost gofal milfeddygol a chostau cyfreithiol wedi cyrraedd £300,000.

Yn ogystal â chael ei garcharu, cafodd Evans ei wahardd rhag cadw ceffylau am 10 mlynedd.

'Problemau difrifol'

Dywedodd yr Arolygydd Mark Roberts: "Roedd yr amodau yn Cricieth Stud yn frawychus ac yn hollol anaddas ar gyfer y ceffylau oedd yno.

"Roedd llawer yn dioddef o broblemau gyda'i traed a phroblemau difrifol eraill.

"Roedd y sefyllfa wedi ei waethygu oherwydd y ffaith nad oedd llawer o'r merlod wedi arfer hefo pobl gan wneud triniaeth angenrheidiol yn anodd iawn ei gwblhau.

"Mae'r achos yn dangos sut mae gor-fridio a gorlenwi yn gallu mynd allan o reolaeth heb ystyriaeth am anghenion yr anifeiliaid."