Symud gwasanaethau mamolaeth o Ysbyty Llwynhelyg

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bu protestiadau yn erbyn cau gwasanaethau yn Ysbyty Llwynhelyg

Mae BBC Cymru yn deall bod staff yn Ysbyty Llwynhelyg, Hwlffordd, wedi cael gwybod y bydd y gwasanaethau mamolaeth o dan ofal meddygon yn dod i ben yno fis Mawrth nesa'.

Y gred yw mai bydwragedd fydd yn gyfrifol am y gwasanaeth wedi hynny.

Mae hefyd yn ymddangos y bydd achosion pediatrig difrifol yn cael eu trosglwyddo i Gaerfyrddin.

Ond mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn dweud nad oes unrhyw benderfyniad terfynol wedi'i wneud eto ac mai un opsiwn yw trosglwyddo'r gwasanaethau mamolaeth.

'Gwallgofrwydd'

Ond mewn cyfweliad arbennig gyda BBC Cymru, cadarnhaodd yr Obstetrydd Ymgynghorol Chris Overton fod staff wedi cael gwybod yr wythnos ddiwetha' y byddai gwasanaethau mamolaeth ymgynghorol yn cael eu symud i Ysbyty Glangwili, Caerfyrddin.

Galwodd ar y Gweinidog Iechyd Mark Drakeford i "ddod â'r gwallgofrwydd hyn i ben".

Mae'n debyg y bydd gwasanaethau mamolaeth o dan ofal bydwragedd yn parhau yn yr ysbyty, ond byddai unrhyw enedigaethau cymhleth yn cael eu trosglwyddo oddi yno.

Roedd cynlluniau eisoes wedi'u crybwyll i drosglwyddo'r Uned Gofal Dwys i Fabanod o Hwlffordd i Gaerfyrddin, er bod Mark Drakeford wedi gofyn ym mis Medi am fwy o fanylion ynghylch cynlluniau'r bwrdd iechyd.

Mae wedi gofyn i'r bwrdd gwblhau'r gwaith erbyn diwedd 2013.

Ond mae'r cynlluniau diweddara' yn ymwneud â Llwynhelyg yn mynd ymhell y tu hwnt i'r hyn a gyflwynwyd yn wreiddiol gan y bwrdd yn ystod y broses ymgynghori ddiweddar.

Mae ymgyrchwyr iechyd hefyd wedi dweud wrth BBC Cymru na fydd yna wasanaethau brys dros nos yn Llwynhelyg yn y dyfodol, gyda'r ddarpariaeth yn cael ei throsglwyddo i Gaerfyrddin.

'Un safle'

Er bod Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi gwrthod gwneud unrhyw sylw mewn manylder am natur y cyhoeddiad yr wythnos ddiwetha', fe ddywedon nhw mewn datganiad:

"Gall y bwrdd iechyd gadarnhau nad oes unrhyw gyfarwyddyd i gofrestru mamau beichiog sy'n disgwyl eu babanod ym mis Mawrth neu Ebrill yn Ysbyty Glangwili yn hytrach na Llwynhelyg. Os oes gan unrhyw fam gwestiwn am eu gofal, fe ddylen nhw siarad gyda'u bydwraig yn uniongyrchol.

"Dywedodd y Gweinidog Iechyd wrth y bwrdd ym mis Medi bod angen cadarnhau'r patrwm gofal ar gyfer gwasanaethau obstetreg a phediatreg a fyddai'n cefnogi uned newydd-anedig Lefel 2 cyn bod penderfyniad gweinidogol yn cael ei wneud mewn perthynas â'r gwasanaethau newydd-anedig.

"Mae'r bwrdd iechyd yn barod i drafod y sefyllfa bresennol yn agored gyda staff ac mae cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn yr ysbyty, y sir ac ar draws y bwrdd iechyd.

"Mae'r gwaith sy'n mynd rhagddo gyda'n timau clinigol yn seiliedig ar gadarnhau'r patrwm gwasanaeth hwnnw, gan ystyried fod nifer o wasanaethau yn rhyngddibynnol.

"Bydd cynlluniau arfaethedig yn cael eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru dros yr wythnosau nesa'."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol