Gohirio cyflwyno llinell 111 i'r Gwasanaeth Iechyd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock
Disgrifiad o’r llun,
Pwrpas 111 yw cyfeirio cleifion at y gwasanaeth cywir

Mae cynlluniau i gyflwyno llinell 111 i'r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru wedi cael eu gohirio tan o leiaf 2015.

Ym mis Ebrill fe ddywedodd y Gweinidog Iechyd Mark Drakeford ei fod eisiau cyflwyno'r llinell mor fuan â phosib er mwyn lleddfu'r pwysau ar unedau brys.

Ond nawr mae'n dweud ei fod eisiau datrys unrhyw broblemau posib er mwyn sicrhau gwerth am arian.

Mae'r gwrthbleidiau wedi beirniadu'r oedi.

Bwriad y llywodraeth yw defnyddio'r llinell fel math o borth i gyfeirio pobl at wasanaethau eraill fel bod llai o bobl yn mynd i unedau brys.

Bydd pobl yn hytrach yn cael eu cyfeirio at wasanaethau meddyg teulu tu allan i oriau, nyrsys ardal a gwasanaethau cymdeithasol.

Mae problemau wedi bod yn Lloegr wrth i'r llinell 111 gael ei chyflwyno yno.

Problemau gyda'r gwasanaeth

Yn ddiweddar awgrymodd ymchwil gan Brifysgol Sheffield nad yw'r llinell wedi bod mor llwyddianus â hynny yn lleihau'r nifer sy'n defnyddio gwasanaethau brys.

Dywedodd Adran Iechyd Lloegr fod perfformiad y llinell yn gwella a'u bod nhw'n edrych ar argymhellion cyfarwyddwr meddygol GIG Lloegr, Bruce Keogh, ynglyn â sut gellir ei wella ymhellach.

Yng Nghymru mae Mr Drakeford wedi dweud na fydd llinell 111 yn cael ei chyflwyno nes bydd problemau posib yn cael eu darganfod a'u datrys er mwyn sicrhau gwerth am arian.

'Annerbyniol'

Mae'n dweud fod cyflwyno llinell 111 yn parhau i fod yn bwysig a bod tystiolaeth sy'n dangos fod ffonio'n gyntaf yn gallu rhoi cymorth i bobl ddewis y gwasanaeth mwyaf addas ar eu cyfer.

Dywedodd y gallai'r llinell gael ei chyflwyno rhywbryd yn ystod blwyddyn ariannol 2015/16.

Mae'r Ceidwadwyr Cymreig yn credu y dylai'r llinell gael ei chyflwyno'n gynt na hynny.

Dywedodd eu llefarydd iechyd Darren Millar: "Does dim rheswm call i ohirio cyflwyno'r gwasanaeth hwn cyhyd.

"Er bod cymryd amser i ystyried llwyddiannau a methiannau'r fenter mewn mannau eraill yn synhwyrol, mae oedi am ddwy flynedd yn annerbyniol."