Cynulliad yn trafod y gyllideb

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Ms Hutt yn dweud bod y gyllideb yn un sy'n dda ar gyfer pobl Cymru

Mae aelodau o'r gwrthbleidiau wedi cwestiynu os yw'r llywodraeth wedi cael ei blaenoriaethau yn iawn o fewn y gyllideb.

Roedd Aelodau Cynulliad wedi trafod y gyllideb ddrafft ar gyfer 2014/15.

Dywedodd Gweinidog Cyllid Llywodraeth Cymru Jane Hutt fod y setliad yn un sy'n "dda i'n pobl, yn dda i'n cymunedau ac yn dda i'r economi".

Er hynny fe wnaeth hi feirniadu'r ffaith fod toriad o £1.7 biliwn wedi bod mewn termau real yn faint o arian mae Cymru'n dderbyn gan lywodraeth y DU.

Roedd Ms Hutt yn cymharu setliad 2014/15 gyda'r un cyfatebol ar gyfer 2010/11.

Angen ailystyried?

Yn siarad ar ran y Ceidwadwyr yn y Siambr, dywedodd Paul Davies nad oedd y gyllideb yn "addas at ei ddiben".

Fe ddywedodd Mr Davies, sy'n siarad ar faterion yn ymwneud ag arian dros ei blaid, nad yw'r gyllideb yn mynd i'r afael ag anghenion pobl Cymru a bod angen ailystyried y blaenoriaethau er mwyn arbed y gwasanaeth iechyd.

Doedd Joeclyn Davies o Blaid Cymru ddim yn credu bod digon yn y gyllideb er mwyn cynyddu nifer y swyddi a sicrhau twf i'r economi yng Nghymru.

Fe wnaeth y Democratiaid Rhyddfrydol godi cwestiynau ynglŷn â diffyg tryloywder yn y broses o graffu ar y gyllideb.

Er mwyn sicrhau bod y gyllideb yn cael ei phasio roedd rhaid i Lafur ddod i gytundeb gydag un o'r gwrthbleidiau.

Gan eu bod nhw'n gwrthod trafod gyda'r Ceidwadwyr cafodd cytundeb gwerth £100m ei gyhoeddi rhwng y llywodraeth Lafur, Plaid Cymru a'r Democratiaid Rhyddfrydol ar y diwrnod y cafodd y gyllideb ddrafft ei chyhoeddi.

Roedd y cytundeb yn cynnwys £50m at gronfa er mwyn trin cleifion yn y gymuned yn hytrach na'r ysbyty a £35m tuag at y Grant Amddifadedd Disgyblion.

Bydd y bleidlais derfynol er mwyn cymeradwyo'r gyllideb yn cael ei chynnal ym mis Rhagfyr.