Abertawe'n disgwyl yn eiddgar

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Councils/venues
Disgrifiad o’r llun,
Ai Dundee, Hull, Abertawe ta Caerlŷr fydd yn fuddugol?

Bydd Abertawe'n darganfod yn ddiweddarach os mai hi fydd Dinas Diwylliant y DU yn 2017.

Mae cais Abertawe - sy'n cynnwys ardaloedd Castell-nedd Port Talbot a Sir Gâr - yn wynebu cystadleuaeth gan Dundee, Hull a Chaerlŷr.

Mae amcangyfrif y gallai ennill y fraint fod werth rhyw £70 miliwn i economi'r ardal.

Bydd Gweinidog Diwylliant Prydain Maria Miller yn cyhoeddi pa ddinas sy'n fuddugol yn ystod bore dydd Mercher.

Cynlluniau mawr

Mae'r tîm sy'n gyfrifol am gais Abertawe bellach wedi cyhoeddi pa ddigwyddiadau allai gael eu denu yno, petai'r cais yn un llwyddiannus.

Yn ogystal â Gwobr Turner, byddai'r ŵyl gerddorol WOMAD hefyd yn cael ei chynnal yno a byddai'r cyfansoddwr Karl Jenkins yn cael ei gomisiynu i drefnu cyngerdd mawr yng nghanol y flwyddyn.

Byddai un o gemau rygbi'r hydref yn cael ei chynnal yno hefyd ac mae cynlluniau ar y gweill i drefnu gŵyl syrffio yn ardal y Gwŷr.

Mae arweinydd cyngor Abertawe David Phillips yn credu byddai'r ddinas yn gweld llawer o fuddiannau petai hi'n cael ei dewis.

'Cais cymunedol'

Dywedodd: "Diwylliant yw pwy yr ydym, dyna rydym yn ei wneud.

"Dyw e ddim yn rhywbeth ni'n wneud ar ddydd Gwener wedi prynu ticed.

"Mae'n gais cymunedol o'r dechrau i'r diwedd a bydd ennill yn golygu y bydd y gymuned gyfan yn gweld budd...

"Mi fydd ennill yn gwerthu Abertawe i weddill y byd."

Derry yn 2013

Derry, neu Londonderry, wnaeth ennill y gystadleuaeth i fod y ddinas ddiwylliant cyntaf.

Mae trefnwyr eu cais yn dweud bod y ddinas wedi derbyn rhyw bum gwaith y buddsoddiad gwreiddiol o £16 miliwn yn ôl hyd yn hyn.

Ymysg y digwyddiadau sydd wedi cael eu denu yno yw'r Gwobr Turner.

Ond nid yw'r digwyddiadau wedi bod yn gwbl rydd o broblemau, gydag adroddiadau o broblemau ariannol a thrafferthion yn gwerthu tocynnau a denu noddwyr.

Straeon perthnasol